Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ

Thứ Sáu, 04/08/2017, 20:17:33
 Font Size:     |        Print
 

Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Tỉnh Bắc Ninh đã và đang tập trung có chiều sâu, thực hiện nhiều đề tài, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý. Đây là cơ sở khoa học để cung cấp tư liệu, số liệu cho công tác dự báo, kế hoạch, xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững của địa phương và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện 26 đề tài, dự án và nhiệm vụ khoa học. Từ đó, tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; tập trung rà soát, thu hồi 49 dự án khảo sát địa điểm quá thời hạn chưa thực hiện với diện tích khoảng 1.160 ha. Ngăn chặn vi phạm, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án quan trọng như: Xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng tại khu đất Đồng Cốc; đường tỉnh lộ 277; dự án đường dây điện 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn; xử lý, giải quyết các sai phạm trong bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh và giải quyết triệt để những sai phạm trong khai thác cát sỏi lòng sông.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh được triển khai ở 54 xã, phường, chiếm 43% tổng số xã, phường của tỉnh. Các xã có mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung ở các huyện Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du... Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường của tỉnh được tăng cường, hoàn thiện.

* Tỉnh Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp tích cực tạo việc làm cho người lao động như cho vay vốn sản xuất, phát triển thị trường lao động, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm... và đã mang lại những kết quả tốt.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng giúp cho hàng trăm lượt hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Tổng dư nợ hỗ trợ cho vay trong chương trình trợ vốn tạo công ăn việc làm đạt hơn 83 tỷ đồng với gần sáu nghìn lượt hộ nghèo được hưởng lợi. Tỉnh cũng đã tổ chức ba phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 15 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng ba nghìn lao động. Ba tháng đầu năm 2017, tỉnh đã tư vấn việc làm cho 3.100 lượt lao động, tư vấn nghề cho gần 300 lao động. Qua đó, đã có hàng nghìn lượt lao động được giới thiệu việc làm, gần 700 lao động đã tìm được việc làm phù hợp với thu nhập ổn định; tư vấn cho gần 300 lượt lao động có nhu cầu đi làm việc nước ngoài, có hàng trăm lao động đăng ký và đã đưa được 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài. So với cùng kỳ năm 2016, số doanh nghiệp tham gia các phiên giao dịch tăng hai lần, nhu cầu tuyển dụng cũng tăng mạnh và ngành nghề tuyển dụng đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để người lao động có thể tìm được việc làm phù hợp khả năng, sở trường và nguyện vọng của mình.

PV

Chia sẻ