Không để lãng phí tài sản công

Thứ Năm, 12/10/2017, 13:25:52
 Font Size:     |        Print

Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành báo cáo chuyên đề về thực trạng, chính sách thu thuế sử dụng đất, thuê đất và các chính sách khác liên quan thị trường bất động sản. Hàng loạt vấn đề liên quan đến đất đai được chỉ ra rõ. Ðáng chú ý, lĩnh vực tài sản nhà, đất công còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12-2016, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất phương án xử lý 154.853 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 3.015 m2 đất và khoảng 140 triệu m2 nhà. Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.802 cơ sở. Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên cả nước đạt 50.000 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính nêu thực tế: "Các bộ, ngành, địa phương vẫn có tâm lý cố giữ nhà, đất đang quản lý, sử dụng. Một số đơn vị đã được Nhà nước đầu tư xây dựng mới, nhưng sau khi chuyển về trụ sở mới vẫn không bàn giao lại trụ sở cũ cho Nhà nước".

Tại Hà Nội, có chín cơ sở của các bộ, ngành, tám bệnh viện tuyến trung ương và một cơ sở giáo dục thuộc diện phải di dời khỏi nội thành. Ðến nay, nhiều bộ, ngành, đơn vị được bố trí đất mới hoặc xây trụ sở mới nhưng đều chưa bàn giao quỹ đất cho TP Hà Nội. Ngoài ra, có hàng chục nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường nằm trong diện di dời. Ðến nay, một vài đơn vị đã thực hiện di dời, nhưng quỹ đất sau di dời lại được sử dụng làm cơ sở hai hoặc lập dự án đầu tư xây dựng kinh doanh, thương mại (thí dụ khu đất 94 Lò Ðúc trước thuộc Nhà máy rượu Hà Nội, hay khu đất 231 Nguyễn Trãi của Công ty cổ phần cao-su Sao Vàng), không bàn giao hết quỹ đất sau di dời cho thành phố để quản lý, khai thác bổ sung hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Công tác di dời các cơ sở công nghiệp còn manh mún do gặp khó khăn về tài chính, cơ chế chính sách hỗ trợ.

Nhà, đất là tài sản có giá trị lớn, cần được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Bởi vậy, thời gian tới, cần thông qua cơ chế sắp xếp nhà, đất để khắc phục tình trạng sử dụng sai quy định, lãng phí nguồn tài sản công. Cần xử lý nghiêm minh, triệt để các trường hợp sử dụng sai quy định như cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bố trí làm nhà ở, lấn chiếm… Ðối với nhà, đất sử dụng không hiệu quả, sai quy định, Nhà nước cần sớm thu hồi giao cho tổ chức khác sử dụng để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến quỹ đất công bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, nhiều chuyên gia quản lý cho rằng đó là do không quản lý đến từng thửa đất, không lập sổ theo dõi riêng, không thực hiện công khai theo quy định để người dân giám sát. Do những vị trí cũ đều được coi là "đất vàng" cho nên các chủ sở hữu vẫn còn tâm lý nấn ná. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), từ ngày 1-1-2018, cơ quan, đơn vị đã được bố trí trụ sở mới, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, định mức về diện tích làm việc, diện tích sử dụng chung, diện tích đặc thù, thì buộc phải trả lại trụ sở cũ. Quy định này có trong dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, mà Bộ Tài chính đang xây dựng và lấy ý kiến.

NGUYÊN ĐÀO