Huy động nguồn lực xã hội xây dựng hạ tầng văn hóa

Thứ Hai, 09/10/2017, 20:20:55
 Font Size:     |        Print

Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020 đi được gần một nửa chặng đường. Sau gần hai năm triển khai, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân, thời gian qua, thành phố đã xây dựng 29 trạm y tế, nâng cấp sửa chữa 35 trạm y tế; xây dựng 103 mô hình bác sĩ gia đình tại các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thành phố cũng đầu tư nâng cấp bệnh viện, đưa vào hoạt động Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa (Bệnh viện Xanh Pôn), cải thiện thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 251.248 người nghèo, người cận nghèo. Trong lĩnh vực văn hóa, hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục tăng cường, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, cũng như tăng lượng khách du lịch. Phần lớn các quận, huyện, thị xã đều có trung tâm văn hóa - thể thao. Riêng khu vực ngoại thành, hiện có khoảng 2.100 trong tổng số 2.539 thôn, làng có nhà văn hóa. Thành phố đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc và quy tắc ứng xử nơi công cộng, bước đầu tạo những chuyển biến tích cực về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị và văn hóa ứng xử trong các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Ðối với lĩnh vực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện nay, 95% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương. Chất lượng giáo dục được cải thiện. Học sinh Hà Nội luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ chăm sóc y tế, giáo dục, cho đến đời sống văn hóa. Chương trình 04 của Thành ủy hướng tới các giá trị nhân văn. Tuy nhiên, một số mặt của chương trình chưa đạt kết quả mong muốn. Thành phố còn nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhà văn hóa. Nhiều quận, huyện có tới hơn một nửa số tổ dân phố chưa có nhà văn hóa. Số lượng trường chuẩn quốc gia chưa đạt được yêu cầu đề ra. Chất lượng hoạt động của nhà văn hóa hạn chế, chủ yếu dùng làm nơi hội họp. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, vẫn có địa phương chưa thực sự dành sự quan tâm đúng mức cho văn hóa, giáo dục, chưa ưu tiên, hoặc chưa dành nguồn lực đầu tư thích hợp, chưa vào cuộc quyết liệt. Thực tế cho thấy, dù xã hội phát triển thế nào, thì mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi được chăm lo sức khỏe tốt, được học tập nâng cao trình độ..., người dân sẽ có thêm nhiều đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, để Chương trình 04 đạt được những mục tiêu đề ra, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành, cũng như việc năng động tìm ra các cơ chế hoạt động, các giải pháp huy động nguồn lực
xã hội trong xây dựng hạ tầng văn hóa - xã hội.

VIỆT HƯNG

Chia sẻ