Rà soát các cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Thứ Năm, 10/08/2017, 15:21:39
 Font Size:     |        Print

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc xử lý các cơ sở đã được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực mà hiện nay không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Thành phố sẽ rà soát, khảo sát, thống kê, đánh giá, lập danh sách cơ sở thuộc đối tượng nêu trên và phân loại đối tượng đối với loại hình cơ sở kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư, nơi đông người… Qua đó sẽ xem xét, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục, di dời theo quy định. Ðối với các cơ sở thuộc diện di dời, thành phố sẽ đề xuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Hoàn Kiếm nỗ lực bảo đảm trật tự đô thị

UBND quận Hoàn kiếm vừa ban hành Thông báo số 171/TB-UBND về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 18 phường phân công, phân nhiệm cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm phụ trách từng khu vực địa bàn, tuyến phố thuộc 166 tuyến phố. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục giám sát trực tiếp, phối hợp phát hiện các vi phạm và trao đổi thông tin đưa ra giải pháp kịp thời để thực hiện tốt công tác này. UBND 18 phường phổ biến về công tác này trong các cuộc họp chi bộ khu dân cư, tổ dân phố để tuyên truyền đến nhân dân. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Ðô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận triển khai giải pháp, điều chỉnh vị trí đặt thùng rác, thời gian thu gom trong ngày.

Tăng cường xử lý vi phạm trong bán hàng đa cấp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, UBND thành phố vừa yêu cầu các Sở: Công thương, Y tế, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Cục Thuế, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định đối với hoạt động bán hàng đa cấp thu lời bất chính. Ðồng thời, xây dựng phương án nắm bắt tình hình để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Các đơn vị nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về UBND thành phố.