Giúp làng nghề tăng sức cạnh tranh

Thứ Năm, 27/07/2017, 15:15:28
 Font Size:     |        Print

Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó hơn 90% số làng nghề thiếu lao động. Những người có tay nghề cao, khả năng sáng tạo, thiết kế mẫu mã sản phẩm lại càng thiếu, vì vậy, sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề chưa cao, khó đáp ứng nhu cầu đổi mới của thị trường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn Hà Nội là hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất, làng nghề, phát triển ngành nghề, nhất là những lao động có trình độ cao, khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm. Trong Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017, UBND thành phố đặt mục tiêu đào tạo, truyền nghề, nhân cấy nghề cho khoảng 30 nghìn lao động; tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho khoảng 100 chủ doanh nghiệp là giám đốc, phó giám đốc các cơ sở sản xuất làng nghề. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, 1.500 chủ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn được tập huấn khởi sự doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, thiết kế mẫu mã sản phẩm, nhưng số lao động được đào tạo nghề tại các làng nghề mới chỉ đạt 1.400 người, thấp xa so với kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hà Nội từ nay đến hết năm còn khá nặng nề, để góp phần tích cực phát triển làng nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và du lịch. Ðiều này đòi hỏi Sở Công thương cùng các sở, ngành liên quan và huyện, thị xã tập trung rà soát, nắm chắc nhu cầu đào tạo nghề của các làng nghề, địa bàn nông thôn, tổ chức các lớp dạy, học nghề phù hợp. Các chương trình đào tạo, cách thức truyền dạy nghề, danh mục cơ cấu nghề, lực lượng giáo viên, thời gian dạy học cần được nghiên cứu, lựa chọn, bố trí sát nhu cầu thực tế, đạt hiệu quả, tránh lãng phí. Cùng với đó, các cấp chính quyền, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, giá trị của việc phát triển các sản phẩm làng nghề truyền thống trong cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế thế giới, sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, làm giàu ngay trên quê hương. Qua đó động viên, thu hút những người trẻ học nghề, khơi gợi niềm đam mê, hăng say sáng tạo trong họ, góp phần phát triển sản phẩm làng nghề, ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, du lịch trong nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng.

Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của làng nghề, khu vực nông thôn có vai trò quan trọng trong đào tạo truyền dạy nghề, thu hút lao động có nghề. Tranh thủ các chương trình, kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề, các cơ sở, doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với Sở Công thương, các sở, ngành, cơ quan liên quan tính toán, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho từng ngành nghề cụ thể, đồng thời cùng tham gia vào công tác dạy nghề, bảo đảm người lao động sau khi học nghề có thể làm việc được ngay. Trong đó, chú ý lựa chọn những người có năng lực, trình độ, khả năng sáng tạo để đưa đi đào tạo nâng cao ở những cơ sở đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành, để có thể thiết kế, đổi mới mẫu mã sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

AN VŨ

Chia sẻ