Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở

Thứ Năm, 13/07/2017, 14:11:20
 Font Size:     |        Print

Những năm qua, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. Phần lớn cán bộ, đảng viên và cấp ủy cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động của TCCSĐ nói chung, nhất là đối với TCCSĐ và hệ thống chính trị ở xã, phường, trị trấn. Một số vấn đề phát sinh từ cơ sở do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của địa phương. Trong đó, có nguyên nhân từ sự yếu kém của TCCSĐ, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Qua rà soát cho thấy, tại Hà Nội hiện có khoảng 200 vụ việc phức tạp trên địa bàn 164 xã, phường, thị trấn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định ANCT, TTATXH. Từ thực tiễn này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANCT, TTATXH trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội. Đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ giải quyết cơ bản các vụ việc phức tạp trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, Thành ủy đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Thành ủy chỉ rõ các cấp ủy phải phát huy dân chủ trong Đảng, đi đôi với thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đối với các địa bàn có những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về ANCT, TTATXH, Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy và các cấp ủy cấp trên cơ sở rà soát nắm chắc tình hình, phân loại vụ việc theo tính chất, mức độ; dự báo tình hình, lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết thỏa đáng những vấn đề dân sinh bức xúc thuộc thẩm quyền, từ đó từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cấp ủy cần tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; tập trung hướng về cơ sở; làm tốt công tác dự báo và giải quyết kịp thời những vi phạm, tiêu cực là mầm mống gây mất ổn định tại địa phương, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đơn thư khiếu nại, tố cáo... Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải quan tâm tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân, để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Cấp ủy chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cung cấp những thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là ở những địa bàn có các vụ việc phức tạp.

Việc Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU là động thái tích cực, kịp thời, nhằm củng cố vị trí, vai trò của TCCSĐ trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc tại cơ sở. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để bảo đảm ổn định ANCT, TTATXH tại Thủ đô.

VIỆT ANH

Chia sẻ