Bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thứ Hai, 10/07/2017, 21:45:48
 Font Size:     |        Print

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Tổ công tác giải đáp thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về BHXH tại các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn. Ðây là kết quả của những lần gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và đại diện các doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội. Tổ trưởng Tổ công tác là một Phó Giám đốc, Tổ phó và các thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ liên quan của BHXH thành phố Hà Nội.

Tổ công tác có nhiệm vụ hằng tháng xây dựng chương trình, lịch làm việc và phân công các nhóm làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất để kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động về chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, giải đáp các vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp và người lao động. Kiến nghị, đề xuất với thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH thành phố Hà Nội để giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Ðịnh kỳ, Tổ công tác báo cáo Giám đốc BHXH thành phố kết quả công tác trước ngày 22 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Tổ công tác được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, trong bối cảnh chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có những điểm mới, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; sự tiếp nhận thông tin đầy đủ, đúng đắn, chính xác, kịp thời của doanh nghiệp, công nhân, người lao động có những hạn chế; thực tế phát sinh những nhu cầu, vấn đề mới. Do đó, việc bảo đảm cho Tổ công tác hoạt động hiệu quả, hỗ trợ giải đáp thiết thực là một yêu cầu quan trọng đặt ra đối với Ban quản lý, hệ thống các khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp và người lao động. Từng khu công nghiệp, chế xuất cần triển khai bố trí ngay địa điểm, điều kiện làm việc cho nhóm công tác của Tổ công tác, đồng thời thông báo công khai, rộng rãi đến các doanh nghiệp, công nhân, người lao động. Tổ công tác, nhóm công tác có chương trình, nội dung, phương thức, lịch làm việc cụ thể, thống nhất với Ban quản lý, từng khu công nghiệp, chế xuất. Tổ công tác cần nắm chắc thông tin về những vướng mắc, thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người lao động theo nhóm vấn đề để chủ động xử lý, giải thích, giải quyết, đáp ứng theo thẩm quyền, kể cả những trường hợp cụ thể.

Tổ chức công đoàn cơ sở cần phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện để công nhân, người lao động có bức xúc, thắc mắc, kiến nghị được trực tiếp trao đổi với nhóm công tác, nghe giải đáp, hướng dẫn xử lý các vướng mắc theo pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động và doanh nghiệp. Qua công tác giải đáp, hỗ trợ tư vấn, BHXH thành phố nắm được tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về BHXH, BHYT, BHTN, có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để làm tốt công tác thu, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ đọng, chây ỳ, trốn đóng các loại bảo hiểm, đồng thời có cơ sở, căn cứ cung cấp, phối hợp tổ chức công đoàn khởi kiện doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Ðể Tổ công tác hoạt động hiệu quả, cần có quy chế phối hợp làm việc giữa BHXH Hà Nội với các khu công nghiệp, chế xuất và doanh nghiệp. Ðây là mô hình mới cần được các sở, ngành, cơ quan liên quan quan tâm chỉ đạo thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. Ðồng thời cũng là kênh thông tin tốt, nhanh nhạy để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

AN VŨ

Chia sẻ