Chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức

Thứ Năm, 16/03/2017, 21:04:54
 Font Size:     |        Print
 

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính (Sở Kế hoạch và Ðầu tư). Ảnh: MINH HÀ

Sau một năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về "Ðẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức", hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Niềm tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền tăng đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong thủ tục hành chính, một số cán bộ thiếu trách nhiệm với công việc, đòi hỏi sự chấn chỉnh mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, Chương trình 08 được thành phố triển khai, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị, đạt được sự đồng thuận cao, gắn trách nhiệm từ người đứng đầu tới từng cán bộ. Xác định việc hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách là cơ sở tiên quyết để thực thi quản lý nhà nước hiệu quả, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát 418 văn bản đã xác định cần sửa đổi, bổ sung 227 văn bản, bãi bỏ 101 văn bản và công bố các văn bản hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực một phần… Nhờ đó, đã giảm tình trạng chồng chéo các quy định, chính sách, cơ chế. Các sở, ban, ngành đã rà soát, giảm hàng loạt thủ tục hành chính. Trung bình mỗi đơn vị giảm từ 20 đến 60% thủ tục, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan khi giải quyết công việc. Thành phố đã sắp xếp lại cơ cấu, bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp hơn. Trong thời gian ngắn, 22 sở, 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, 229 đơn vị sự nghiệp công lập đã được tổ chức lại, giảm 21 ban quản lý và 133 đơn vị sự nghiệp…

Phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ cải cách hành chính phải nói đến những kết quả bước đầu đáng ghi nhận của chương trình công nghệ thông tin. Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Phan Lan Tú cho biết, đến nay, cơ bản hệ thống mạng đã được hình thành, kết nối từ thành phố tới từng đơn vị cơ sở. Hà Nội là địa phương duy nhất trong cả nước triển khai dịch vụ công tới 570 phường, xã. Trong đó, gần 40% dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, cấp độ 4. Nhiều cơ quan đã tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Một số đơn vị thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần. Nhiều ứng dụng, dữ liệu nổi bật như: khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; tuyển sinh trực tuyến đầu cấp; đăng ký kinh doanh, hồ sơ khám sức khỏe công dân… đã nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính. Ðồng thời, dần hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung toàn thành phố, tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, chính quyền thành phố đã siết chặt kỷ cương, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công chức trên tinh thần "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc". Thành phố đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ðồng thời, ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, lần đầu tiên, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Hà Nội vượt ngưỡng 60 điểm, bước vào nhóm có chất lượng điều hành tốt, đứng thứ 14 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Những nỗ lực của Hà Nội được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nhiều nhất ở chỉ số thành phần chi phí thời gian và chi phí không chính thức. Cụ thể, 53% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết, "không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký", tăng 4% so với năm 2015 và 15% so với cách đây hai năm. 49% số doanh nghiệp cho biết "cán bộ nhà nước tại Hà Nội thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính", tăng 13% so với một năm trước đó. Tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp cũng giảm từ 78% xuống còn 69%. Những con số này cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ðức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08 cho rằng, thời gian qua vẫn còn nhiều cán bộ gây ra các sự việc phản cảm, bức xúc trong dư luận, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục, pháp luật... Nhiều cán bộ thờ ơ, chưa nghiêm túc với công việc, ý thức trách nhiệm kém, biểu hiện của tình trạng này là vẫn còn nhiều vụ việc có đơn thư kéo dài. Trong năm nay, Ban Chỉ đạo Chương trình 08 sẽ quan tâm tổ chức lại vị trí việc làm của cán bộ, công chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp công ích; tập trung xây dựng trung tâm điều hành chung, đồng thời tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để cán bộ, công chức có điều kiện làm việc tốt. Ðặc biệt, sẽ tiếp tục chấn chỉnh tác phong của lãnh đạo và cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thực hiện "Năm kỷ cương hành chính" một cách hiệu quả.

NGUYÊN TRANG