Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Đánh giá khách quan, chống “bệnh” thành tích

Thứ Sáu, 29/12/2017, 03:53:54
 Font Size:     |        Print
 

Tỉnh ủy Phú Yên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo kiên quyết khắc phục “bệnh thành tích”, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đảng viên một cách nghiêm túc, đúng thực chất. Những thành tích tiếp tục được phát huy và những hạn chế, bất cập từng bước được nhiều TCCSÐ và đảng viên khắc phục, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong năm 2017.

Những chuyển biến tích cực

Là điểm sáng làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên thật sự đi vào trọng tâm, chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa ngoài việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện còn gợi ý kiểm điểm đối với 29 tập thể, 11 đảng viên có những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Theo Bí thư Huyện ủy Võ Ngọc Thơ, sở dĩ việc đánh giá, phân loại chính xác, công tâm và khách quan căn cứ từ kết quả bình xét của các TCCSĐ, đề xuất của các ban tham mưu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Điển hình, trong năm 2016, có 21 TCCSĐ tự xếp loại trong sạch, vững mạnh (TSVM) nhưng qua thẩm định các cơ quan chức năng chỉ đề xuất 13 đơn vị, Ban Thường vụ phân loại còn 11 đơn vị hoặc một số TCCSĐ tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng qua thẩm tra chỉ công nhận mức hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy xã Suối Bạc So Minh Chiến chia sẻ, không vì thành tích Đảng bộ năm năm liền (2011-2015) đạt TSVM mà Đảng ủy xã xem nhẹ đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, cốt lõi là để khi TCCSĐ được đánh giá TSVM phải thật sự nổi bật, thấy được vinh dự và cả trách nhiệm tiếp tục phấn đấu. Đề cập kết quả đánh giá năm 2016, có 13 đảng viên phải phân loại lại từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuống hoàn thành tốt nhiệm vụ, 21 đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ (tăng 50% so với năm trước), Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà Trần Văn Thanh bộc bạch: Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã đi vào thực chất hơn, không nể nang, cào bằng.

Cũng coi trọng đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, Đảng bộ huyện Phú Hòa có nhiều cách làm mới, sát thực. Bí thư Huyện ủy Đinh Thị Thu Thanh cho biết, cuối năm cấp ủy các TCCSĐ chuẩn bị báo cáo tổng kết sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ và hướng dẫn đảng viên viết bản tự kiểm điểm; tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại diện các tổ chức quần chúng về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên rồi tổ chức họp chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) để đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo quy định. Diễn biến chất lượng TCCSĐ, đảng viên từng năm được theo dõi rất sát sao, từ đó có chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện cho những TCCSĐ đạt TSVM, TSVM tiêu biểu giữ vững thành tích hoặc năm trước mới đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu vươn lên, đồng thời kiên quyết hạ mức xếp loại so với năm trước các TCCSĐ mắc khuyết điểm, còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Quốc Thắng khẳng định, hàng năm 100% số TCCSĐ đăng ký chỉ tiêu, tổ chức đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Để đánh giá bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và đôn đốc tiến độ thực hiện. Cuối năm 2016, qua đánh giá xếp loại chất lượng TCCSĐ đạt TSVM tăng 1,37%; hoàn thành tốt nhiệm vụ giảm 1,62%, hoàn thành nhiệm vụ tăng 0,87%; yếu kém giảm 0,64%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảm 1,91%; (trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng 0,19% so với năm 2015).

khắc phục hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những chuyển biến, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế trong đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên. Một số TCCSĐ còn nặng tính hình thức, không đề cập đầy đủ, đúng mức khi đánh giá về hạn chế, yếu kém hoặc khi kiểm điểm mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém nhưng chỉ để rút kinh nghiệm, không có hướng sửa chữa, khắc phục cụ thể. Việc xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên của một số cấp ủy cấp huyện ngay từ đầu năm còn chung chung, trong quá trình thực hiện chưa căn cứ vào kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, do đó vẫn còn TCCSĐ yếu kém năm 2016. Một số TCCSĐ đánh giá, phân loại chưa sát đúng với tình hình hoạt động của địa phương, đơn vị, một số tiêu chí thực hiện không đạt nhưng vẫn chấm điểm cao để xếp loại TSVM, còn mặt hạn chế nhưng vẫn chấm điểm tuyệt đối (100 điểm), do đó Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện khi xem xét xếp loại phải trừ điểm, hạ xuống loại tương ứng với chất lượng thực tế.

Bí thư Huyện ủy Tây Hòa Hồ Thị Nguyên Thảo chia sẻ, việc đánh giá, phân loại phần lớn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch, thực chất, qua đó góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuy nhiên vẫn còn tồn tại ở một số đảng bộ do việc xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng TCCSĐ chưa cụ thể, chưa sát với loại hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong góp ý xây dựng nội bộ, trong thực hiện tự phê bình và phê bình còn phổ biến.

“Căn bệnh” thành tích còn thể hiện qua bản kiểm điểm của một số đảng viên nêu nhiều về phần ưu điểm, chưa nêu rõ khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục; một số TCCSĐ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa bám sát Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ nên nhiều đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chưa có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác được cấp có thẩm quyền công nhận, qua thẩm định bị hạ xuống mức hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nhằm khắc phục triệt để bệnh thành tích, đánh giá công tâm, thực chất hơn và tạo điều kiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cần bám sát thực tiễn để đánh giá đúng thực chất, đồng thời đề cao những người dám nói thẳng, nói thật trong góp ý, phê bình và tự phê bình. Đồng thời cần triển khai đồng bộ các biện pháp như cụ thể hóa về tiêu chí ở từng vị trí, việc làm; kiểm tra, giám sát nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở đánh giá, xếp loại; định kỳ ba tháng, sáu tháng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Với các TCCSĐ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ còn có mặt hạn chế, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ rất cần sự giúp đỡ, theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các cấp ủy viên và lãnh đạo các ban đảng của cấp ủy cấp huyện từ việc tìm ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, biểu dương khen thưởng, nhân rộng kinh nghiệm những điển hình và phê bình, nhắc nhở, xem xét xử lý kịp thời những trường hợp TCCSĐ và đảng viên chậm tiến, sai phạm; hạn chế mức thấp nhất đảng viên vi phạm tư cách và tổ chức đảng yếu kém cũng là những giải pháp
thiết thực.

TRÌNH KẾ