Yêu cầu khắt khe về mở ngành đào tạo Y khoa, Dược

Thứ Sáu, 08/09/2017, 10:25:15
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT- Để mở ngành đào tạo trình độ đại học đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, cơ sở đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn về đội ngũ, cơ sở vật chất... so với các ngành đào tạo khác.

Bộ GD-ĐT vừa có Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, các tổ chức.

Theo Thông tư, các cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện như: Ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo; Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục đào tạo.

Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (ngành mới), cơ sở đào tạo phải làm rõ: Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành mới này; Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, yêu cầu về đội ngũ khi mở ngành là phải có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có ít nhất một tiến sĩ và bốn thạc sĩ, hoặc hai tiến sĩ và hai thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.

Riêng đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe quy định về đội ngũ cao hơn, cụ thể như sau:

Ngành Y đa khoa: Có tối thiểu hai tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, sáu tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và một tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Y học cổ truyền: Có tối thiểu hai tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, ba tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và một tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Răng - Hàm - Mặt: Có tối thiểu hai tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, hai tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và ba tiến sĩ thuộc lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt.

Ngành Y học dự phòng: Có tối thiểu hai tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, một tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và bốn tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Dược học: Có tối thiểu hai tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở ngành Dược và ba tiến sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên ngành Dược.

Về cơ sở vật chất, ngành Y đa khoa: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng phải có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, phụ - sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.

Ngành Y học cổ truyền: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Thực vật dược, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng, châm cứu, xoa bóp - dưỡng sinh, dược liệu, phương tễ.

Ngành Răng - Hàm - Mặt: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: Chữa răng và nội nha, phục hình, chỉnh nha, nha chu, phẫu thuật trong miệng và phẫu thuật hàm mặt, Labo răng giả.

Ngành Y học dự phòng: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: hệ nội, hệ ngoại, phụ - sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.

Ngành Dược học: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Vật lý, Hóa đại cương vô cơ, Sinh học, Hóa phân tích, Giải phẫu - sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Thực vật dược, Hóa hữu cơ, Dược lý, Dược liệu, Hóa dược, Dược học cổ truyền, Bào chế, Dược lâm sang, Công nghiệp dược, Kiểm nghiệm thuốc, Chiết suất vi sinh. Có ít nhất một nhà thuốc thực hành.

Ngành Điều dưỡng: Ít nhất phải có các phòng thí nghiệm, thực hành về Sinh học và di truyền y học, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng tiết chế, Sức khoẻ môi trường, Y học cổ truyền, Điều dưỡng cơ bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hành cho khối kiến thức chuyên ngành về: chăm sóc sức khỏe bệnh Nội khoa; chăm sóc sức khỏe Ngoại khoa; chăm sóc sức khỏe phụ nữ - bà mẹ và gia đình; chăm sóc sức khỏe trẻ em; chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng.

THANH XUÂN

Chia sẻ