Học bổng Chính phủ Australia cho bậc Thạc sĩ

Thứ Ba, 14/02/2017, 04:14:46
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT- Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017- niên khóa 2018 trao cơ hội cho công dân Việt Nam học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia nhận hồ sơ tới ngày 31-3.

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau: Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công); Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị); Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước); Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng); Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ); Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững); Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế); Khuyết tật; Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sĩ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Kết quả của vòng xét tuyển được thông báo tới các ứng viên (dù có thành công hay không) vào cuối tháng 7- 2017.

THANH XUÂN

Chia sẻ