Nhiều bất cập trong tuyển sinh ở các trường PTDTNT trú Nghệ An

Thứ Tư, 12/10/2016, 09:26:13
 Font Size:     |        Print
 

Một tiết học của trường DTNT THCS Tương Dương.

NDĐT - Qua giám sát thực tế tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An đã phát hiện nhiều bất cập trong công tác tuyển sinh trong thời gian qua.

Những bất cập Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An chỉ ra là: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm còn quá thấp so với thực tế nhu cầu dự tuyển trong con em đồng bào dân tộc thiểu số (mỗi lớp chỉ có 25 em, 3 lớp/trường). Công tác tuyển sinh hàng năm còn chậm. Trong phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 ở các trường Dân tộc nội trú THCS hàng năm chưa phân theo thành phần dân tộc mà vẫn đang theo hình thức lấy điểm từ trên xuống nên tỷ lệ chưa đồng đều đối với các dân tộc ít người như Khơ Mú, Mông,...

Việc tuyển sinh phân tách theo đối với trường THPT DTNT tỉnh nhiều năm qua đang tạo bất cập, tạo sự phân biệt giữa học sinh ở các địa phương vùng miền thuộc tuyến đường Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48, học sinh không có cơ hội trong giao lưu văn hóa giữa các vùng. Hầu như các đơn vị trường PT DTNT THCS chưa có kinh phí trả dạy học hai buổi/ tuần. Chế độ giáo viên hưởng theo Nghị định 61 và 19 vẫn còn bất cập, đơn cử tại Trường PTDTNT Kỳ Sơn và Trường PTDTNT THCS Con Cuông.

Tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng tại một số trường PTDTNT THCS ở Quỳ Hợp, Con Cuông. Công tác tuyển sinh chưa đúng quy định, nhiều học sinh ở vùng không thuận lợi, gia đình có điều kiện khó khăn nhưng chưa được tuyển sinh vào trường PTDTNT. Tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số ở các trường PTDTNT còn rất thấp, nhiều trường không có cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số. Chưa có hướng dẫn về hợp đồng cô nuôi ở các trường nội trú. Chế độ học bổng còn bất cập…

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, về công tác tuyển sinh, theo quy định của Quyết định 49 của Bộ GD&ĐT, quy định các trường PTDTNT không quá 30 học sinh/lớp. Hơn nữa, do cơ sở vật chất còn thiếu, việc tăng số học sinh khó khăn về ngân sách. Số lượng ít, sẽ nâng cao chất lượng dạy học. Sở GD&ĐT cũng thừa nhận, việc phân tách vùng tuyển sinh là không hợp lý và bất cập. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu đề ra giải pháp là luân chuyển các huyện giữa tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48 với chỉ tiêu tương tự. Phương án theo nguyện vọng học trò, tuyển sinh theo chất lượng đầu vào. Để bảo đảm quy định mỗi trường PTDTNT có ít nhất một cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và mỗi giáo viên phải biết một thứ tiếng dân tộc thiểu số, Sở GD&ĐT có chủ trương đào tạo giáo viên học tiếng đồng bào. Ngành giáo dục và đào tạo cũng sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách riêng tuyển dụng cán bộ, giáo viên là người dân tộc thiểu số…

Học sinh trường DTNT THCS Tương Dương.

NGÂN PHẠM

Chia sẻ