Ngày 11-7, công bố kết quả thi THPT quốc gia

Thứ Hai, 02/07/2018, 02:29:02

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, hiện nay, các địa phương đang tổ chức chấm bài thi THPT quốc gia năm 2018, phải hoàn thành chậm nhất ngày 10-7 và công bố kết quả thi ngày 11-7.

Trong đó, với bài thi trắc nghiệm được thực hiện chấm trên máy quét. Việc quét phiếu trả lời trắc nghiệm phải được giám sát chặt chẽ; các thành viên tham gia tuyệt đối không được mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi, không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh. Tuy nhiên, thực tế thống kê những năm trước, có khoảng 1% thí sinh mắc lỗi không tô hoặc tô nhầm số báo danh; không tô mã đề thi hoặc tô sai quy cách; phần trả lời tô quá mờ… sẽ dẫn đến máy không chấm được, ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh.

Vì vậy, khi phần mềm phát hiện các lỗi, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, cán bộ chấm thi phải sửa hết các lỗi để có thể chấm bài thi tự động; việc sửa phải được lưu lại, cùng với biên bản sửa lỗi để báo cáo Bộ GD và ĐT. Sau khi quét, tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm cũng như phiếu thu bài thi được niêm phong, lưu giữ và bảo mật.

Đối với chấm thi tự luận, mỗi bài thi được hai cán bộ chấm độc lập. Cán bộ chấm thi lần thứ nhất chấm trên phiếu chấm cá nhân; cán bộ chấm thi lần thứ hai chấm trên bài thi và ghi vào phiếu ghi điểm. Trưởng môn chấm thi phải thực hiện kiểm tra, giám sát và đối chiếu, trước khi giao bài đã chấm xong hai vòng độc lập cho hai cán bộ chấm thi thống nhất điểm.