Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học Hà Nội

Thứ Năm, 17/05/2018, 12:18:27

NDĐT- Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học Hà Nội

(Ảnh minh họa: THÙY LINH)

Ngay trước thời điểm học sinh chuẩn bị kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè, ngày 17-5, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu các phòng GD-ĐT, Ban kiểm tra liên ngành các quận huyện thị xã (kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm, đồng thời kiểm tra rà soát việc tổ chức dạy thêm của cán bộ, giáo viên ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân tự mở lớp, ép học sinh học thêm trái quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT hướng dẫn các tổ chức, cá nhân không được tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

THANH XUÂN