Yêu cầu Trường Newton dừng hợp tác với Trường GWIS

Thứ Ba, 17/04/2018, 07:42:13

NDĐT- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo Trường THCS-THPT Newton (Hà Nội) dừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington (GWIS), đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường GWIS và các bên liên quan.

Yêu cầu Trường Newton dừng hợp tác với Trường GWIS

Theo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT, vừa qua, Trường George Washington (GWIS) ở Mỹ đang tổ chức liên kết, giảng dạy tại Việt Nam với Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội được phản ánh là không có hoạt động giảng dạy tại các địa chỉ mà trường này đăng ký ở Mỹ, không hề có kiểm định quốc gia hay kiểm định vùng, về vấn đề này, Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 1457/BGDĐT-HTQT về việc kiểm tra, xử lý việc hợp tác với Trường quốc tế George Washington. Theo đó, để bảo đảm quyền lợi của học sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện gấp ba nội dung.

Thứ nhất: Chỉ đạo Trường THCS-THPT Newton dừng hợp đồng hợp tác với Trường GWIS theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường GWIS và các bên liên quan.

Thứ hai: Kiểm tra việc rà soát nội dung, chương trình song ngữ tiếng Anh đối với các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông của Hoa Kỳ mà Sở GD-ĐT Hà Nội đã thực hiện và việc tổ chức giảng dạy tại Trường THCS-THPT Newton theo Công văn số 7212/BGDĐT-HTQT ngày 29-10-2012 của Bộ GD-ĐT.

Thứ ba: Làm rõ trách nhiệm quản lý trong việc thực hiện chương trình hợp tác của Trường THCS-THPT Newton với nước ngoài để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

THANH XUÂN