Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Thứ Tư, 03/01/2018, 18:43:23
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh.

Theo đó, các cơ sở giáo dục cần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, cha mẹ học sinh trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đối với trẻ em, học sinh. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em, học sinh cho giáo viên; tổ chức các diễn đàn, buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa để học sinh có kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ bản thân. Các cơ sở giáo dục cần thiết lập kênh tiếp nhận các thông tin phản ánh về các tình huống bạo lực, xâm hại; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện việc xử lý, điều tra bảo vệ trẻ em, học sinh…

PV