Chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Chủ Nhật, 31/12/2017, 20:58:55

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa có văn bản rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương để chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, các địa phương cần tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học. Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để kiên cố hóa, xây dựng, mua sắm, bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình nêu trên...

PV