Hà Nội đề xuất mức học phí mới

Thứ Tư, 09/05/2018, 04:14:25

NDĐT- HĐND thành phố Hà Nội vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố theo hướng tăng lên.

Hà Nội đề xuất mức học phí mới

Học sinh tiểu học tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: THÙY LINH)

Theo đó, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018 - 2019 như sau:

Như vậy, so với năm học 2017-2018, mức học phí với học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, trường THCS, THPT công lập, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT địa bàn thành thị (phường, thị trấn) tăng 45 nghìn đồng; học sinh địa bàn nông thôn tăng 20 nghìn đồng; mức thu với học sinh miền núi tăng năm nghìn đồng.

Số tiền thu từ tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 - 2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018), theo dự thảo, một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hằng năm.

Dự thảo cũng đưa ra mức thu học phí năm học 2018 - 2019 đối với Trường trung cấp Kỹ thuật Bắc Thăng Long là 900 nghìn đồng/tháng/sinh viên; Trường trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội ở hai mức 750 nghìn đồng và 800 nghìn đồng/tháng/sinh viên tùy theo khoa. Mức thu này giữ nguyên so với năm học trước.

Theo dự thảo, mức thu học phí năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo được thực hiện theo nguyên tắc học phí hằng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định. Đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

LÊ HÀ