Không cộng điểm ưu tiên cho con của người được hưởng chính sách như bệnh binh

Thứ Bảy, 03/02/2018, 21:34:19

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, dự thảo có một số thay đổi như các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn; việc chấm bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đáng chú ý, thí sinh là con của người được hưởng chính sách như bệnh binh sẽ không được cộng điểm ưu tiên từ 0,25 điểm đến 0,5 điểm.

PV