Hà Nội yêu cầu các trường tuân thủ nghiêm quy định dạy thêm, học thêm

Thứ Bảy, 07/10/2017, 05:03:22
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa: DUY LINH)

NDĐT- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng giáo dục và đào tạo nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị giáo dục phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản như: Hoạt động dạy thêm, học thêm phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh về thời lượng, thời gian và khối lượng kiến thức; Không dạy thêm trước chương trình; Không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; Nội dung dạy thêm không được quá sức tiếp thu của học sinh; Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; Số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày; Mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học; Không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm; Học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý...

Các trường không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. Giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào nguyện vọng học thêm của học sinh theo từng môn học và kết quả xếp loại học lực cuối năm hoặc cuối học kỳ của học sinh để xếp thành các nhóm báo cáo Hiệu trưởng nhà trường để bố trí, sắp xếp các lớp học thêm bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Về mức phí học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành mức trần và yêu cầu các đơn vị giáo dục tuân thủ mức trần trong thu phí. Tỷ lệ chi cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường: 70% kinh phí từ việc dạy thêm dành để chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% chi cho công tác quản lý và 15% còn lại hỗ trợ chi trả tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất...

THANH XUÂN

Chia sẻ