Các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

Thứ Sáu, 11/08/2017, 18:18:57
 Font Size:     |        Print

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 (gồm chín nhiệm vụ chủ yếu và năm nhóm giải pháp cơ bản).

Một số nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD và ĐT trong cả nước; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo...

Năm nhóm giải pháp được Bộ GD và ĐT đưa ra trong năm học mới là: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông.

PV

Chia sẻ