Ðiều chỉnh công tác tuyển sinh và quy hoạch lại các trường sư phạm

Thứ Sáu, 11/08/2017, 18:09:12
 Font Size:     |        Print

Ngày 11-8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm.

Theo Bộ GD và ÐT, kết thúc năm học 2016-2017, cả nước có 235 trường đại học, học viện; 37 viện nghiên cứu có đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm và hai trường trung cấp sư phạm. Quy mô đào tạo của các trường đại học và trường sư phạm là hơn 1,76 triệu sinh viên (trong đó quy mô sinh viên cao đẳng sư phạm giảm 14,3%); quy mô đào tạo thạc sĩ là hơn 105,8 nghìn học viên; quy mô đào tạo tiến sĩ là khoảng 15 nghìn nghiên cứu sinh…

Tuy nhiên, hoạt động của các trường đại học, trường sư phạm vẫn tồn tại những hạn chế như: Công tác tuyển sinh còn bất cập, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc làm cho sinh viên sau khi ra trường chưa đáp ứng yêu cầu… Theo Bộ trưởng GD và ÐT Phùng Xuân Nhạ, thời gian tới, về tổng thể, Bộ sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm. Một số hoạt động cụ thể, như công tác tuyển sinh xảy ra tình trạng thí sinh "ảo" là do các em chưa đầy đủ thông tin. Vì vậy, ngành giáo dục sẽ có những thay đổi, khi xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh. Riêng việc đầu vào các trường sư phạm có những bất cập, Bộ sẽ cùng các trường tính toán những vấn đề đặt ra để có giải pháp phù hợp, nhất là quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm hợp lý hơn…

PV

Chia sẻ