Bàn việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Thứ Hai, 24/07/2017, 11:16:10
 Font Size:     |        Print

NDĐT - Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, một số nội dung của Luật Giáo dục (ban hành năm 2005) và Luật Giáo dục đại học (ban hành năm 2012) đến nay không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, Bộ GD và ĐT đang tiến hành xây dựng dự án Luật Giáo dục để phân loại những nội dung trong các điều còn bất cập, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp, bảo đảm tính tổng thể các điều của luật sau khi được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong dự án Luật Giáo dục sẽ tập trung vào bảy vấn đề theo ba nhóm chính sách đã được Quốc hội thông qua. Dự án Luật Giáo dục mới sẽ được soạn thảo theo hướng luật khung, quy định những nội dung mang tính nguyên tắc, cơ bản từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, vấn đề nhà giáo, bảo đảm chất lượng....

Trên cơ sở các nội dung có tính “khung” này sẽ được cụ thể ở các luật chuyên ngành như: Luật Giáo dục đại học, tiến tới có thể xây dựng luật cho các bậc học còn lại và một số vấn đề lớn như Luật Nhà giáo...

Yếu tố đổi mới, hội nhập quốc tế cũng sẽ được tính đến trong lần sửa đổi, bổ sung vào dự án Luật Giáo dục để bảo đảm yêu cầu các nội dung của Luật Giáo dục phải “kiến tạo” hành lang pháp lý vững chắc, tạo thuận lợi cho thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT theo hướng hội nhập quốc tế.

Trong khi đó, nội dung trọng tâm sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học sẽ bao gồm bốn nhóm chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua như: tự chủ đại học; quản trị đại học; quản lý đào tạo; quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học là gỡ bỏ các nút thắt phát triển đại học, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc, thông thoáng, hấp dẫn để thực hiện tốt tự chủ đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia phát triển giáo dục đại học.

Quá trình sửa đổi, bổ sung sẽ được tiến hành trên cơ sở rà soát tất cả các điều của Luật Giáo dục đại học hiện hành để phân loại những nội dung trong các điều còn bất cập và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp bảo đảm tính tổng thể các điều của luật sau khi được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, tập trung vào những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm yêu cầu “sửa đổi, bổ sung một số điều chứ không phải sửa đổi, bổ sung để thay thế Luật Giáo dục đại học hiện hành”.

Yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học lần này là phải bảo đảm đúng tiến độ, lộ trình và thời gian trình dự án Luật theo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phải bảo đảm về chất lượng nhằm tạo ra sự đột phá, khởi sắc trong phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

QUÝ TÙNG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC