Lấy ý kiến góp ý cho quy định phong chức danh GS, PGS sửa đổi

Thứ Năm, 09/02/2017, 02:39:53
 Font Size:     |        Print
 

Các GS Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (Ảnh minh họa: hdcdgsnn).

NDĐT - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Bộ GD-ĐT cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 10279/VPCP-KGVX ngày 8-12-2015 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31-12-2008, Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 22-4-2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và các văn bản có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo này đến hết ngày 20-3-2017.

Nội dung chi tiết Dự thảo xem tại đây.

T.X

Chia sẻ