70 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ Bảy, 10/03/2018, 05:09:12
 Font Size:     |        Print
 

Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người công an cách mệnh suốt 70 năm qua đã trở thành lý tưởng, là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Tôn bồi truyền thống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mặc dù bận trăm công, nghìn việc, nhưng luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, lời dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho CBCS… Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12, Bác nhấn mạnh: “Tư cách người công an cách mệnh là: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Ngay lập tức những lời dạy của Bác đã lan tỏa trong toàn lực lượng vũ trang, trở thành mục tiêu phấn đấu, lý tưởng cao đẹp của các CBCS. Bởi thấm nhuần sâu sắc những lời Bác dạy, mà ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập còn bề bộn biết bao công việc, lực lượng CAND cùng QĐND đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành “hai cánh tay” đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dang rộng, vững chãi bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, đập tan mọi âm mưu phá hoại trước trùng điệp thù trong giặc ngoài. Thấm nhuần lời dạy của Bác, coi lợi ích quốc gia là tối thượng, biết dựa vào dân - các chiến sĩ CAND đã vượt qua chín năm trường kỳ cùng dân tộc chống thực dân Pháp, rồi dằng dặc hơn hai mươi năm tham gia chống đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam đã cho thấy: Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu. Những tháng năm vĩ đại ấy đã là “lửa thử vàng” để các chiến sĩ CAND luôn bền gan vững chí, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó trong hơn 40 năm đất nước hòa bình, đổi mới và phát triển.Chủ đề “các cán bộ chiến sĩ cần tự sửa, tự soi, tự tu dưỡng, rèn luyện” vẫn nóng bên lề hội thảo.


Để đáp ứng nhiệm vụ mới

Xã hội luôn hướng đến các giá trị tốt đẹp, song ở mỗi ngóc ngách cuộc sống, những kẻ cơ hội chính trị, tham ô, tham nhũng, bè phái, phá hoại sẽ lợi dụng sơ hở để phạm tội nếu mỗi chúng ta, nhất là các chiến sĩ CAND, không thường trực tinh thần cảnh giác, đoàn kết chống lại cái xấu, cái ác, cái tiêu cực.

Tinh thần cảnh giác với cái ác, sẵn sàng xả thân để bảo vệ lẽ phải là tố chất không thể thiếu của lực lượng CAND. Chính vì thế mà hàng loạt những vụ trọng án, đại án hình sự, tham nhũng, những vụ buôn bán ma túy lớn, buôn lậu, xâm hại sức khỏe cộng đồng... xảy ra thời gian qua đã nhanh chóng được xử lý hoặc kịp thời ngăn chặn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Thư gửi các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” do Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức vừa diễn ra, đã nhấn mạnh: “Mỗi CBCS công an phải nêu cao dũng khí, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện cho bằng được các yêu cầu về tư cách, phẩm chất, xây dựng cho bằng được các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác Hồ đã dạy. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước, nhân dân… Có như vậy mới giữ được uy tín, danh dự, truyền thống quý báu của lực lượng CAND, giữ được niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ”.

Quan tâm đến công tác đào tạo, Thiếu tướng, PGS, TS Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trong bài tham luận của mình, đề cập: Mỗi CBCS công an phải thường xuyên liên hệ kiểm điểm xem mình đã làm được gì trong thực hiện những điều Bác Hồ dạy; từ đó, phát huy tự phê bình và phê bình, không ngừng hoàn thiện phẩm chất, tư cách của người công an cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, tư duy nghiệp vụ sắc bén, nhanh nhạy, biết địch, biết ta. Tư cách người công an cách mạng phải được thể hiện phong phú, sinh động trong từng hoàn cảnh cụ thể, phải phù hợp với trách nhiệm, vị trí công tác của từng CBCS.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Công an nêu rõ, để việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, Hội thảo kiến nghị cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Các nội dung thi đua phải thiết thực, có phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, thu hút sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân.

Nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ hơn và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn học tập, thực hiện những lời Bác dạy trong tình hình mới.

Khúc Hồng Thiện

Chia sẻ