Tổng kết Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

Thứ Năm, 25/10/2018, 15:15:36

NDĐT - Ngày 25-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS).

Tổng kết Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, Dự án FSMIMS là dự án đầu tiên được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực then chốt của NHNN và của ngành ngân hàng, như: chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, dự báo - thống kê, nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, thanh tra - giám sát ngân hàng, quản lý nguồn nhân lực, kế toán - tài chính, quản lý văn bản và điều hành, tăng cường năng lực Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam. Dự án FSMIMS là sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa cải cách năng lực thể chế và hiện đại hóa công nghệ thông tin.

Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý Dự án FSMIMS, Cục Công nghệ thông tin, các vụ, cục, cơ quan NHNN, NHNN chi nhánh 63 tỉnh, thành phố, CIC, BHTG Việt Nam và các đơn vị nhà thầu, tư vấn trong quá trình triển khai Dự án đã vượt qua những thách thức cả về thời gian và kỹ thuật để triển khai thành công dự án, giúp NHNN đổi mới quy trình, nghiệp vụ trên nền tảng CNTT hiện đại, hỗ trợ tích cực công tác hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác thanh tra, giám sát an toàn hệ thống ngân hàng; hỗ trợ CIC và BHTG tăng cường năng lực quản trị nội bộ và làm tốt chức năng của mình, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Dự án FSMIMS được triển khai tại NHNN, CIC và BHTG Việt Nam với tổng nguồn vốn đầu tư là 71,83 triệu USD, trong đó vốn vay IDA là 60 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là 0,83 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 11 triệu USD.

Dự án được triển khai trong gần chín năm, kể từ ngày Hiệp định tài trợ Dự án có hiệu lực (7-2009 – 12-2017). Dự án gồm hai giai đoạn hoạt động chính: Giai đoạn Tăng cường năng lực (từ tháng 1-2011 đến tháng 8-2013). Kết quả nổi bật của giai đoạn này là đổi mới hoạt động nghiệp vụ của NHNN, CIC và BHTG Việt Nam theo thông lệ quốc tế và cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong phạm vi dự án FSMIMS, NHNN, CIC và BHTG Việt Nam đã nghiên cứu, ban hành gần 80 thông tư, quyết định và hàng trăm văn bản hướng dẫn các quy trình, nghiệp vụ mới và quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin thuộc phạm vi dự án.

Giai đoạn hai, là giai đoạn xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT (từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2017): NHNN, CIC và BHTG Việt Nam đã triển khai đồng thời bảy hệ thống CNTT cốt lõi trong phạm vi Dự án FMSIMS. Các hệ thống CNTT được xây dựng và triển khai phù hợp Kiến trúc CNTT tổng thể của NHNN được phê duyệt theo Quyết định số 2049/QĐ-NHNN ngày 9-10-2012 của Thống đốc NHNN.

Các hệ thống CNTT thuộc phạm vi Dự án FMSIMS đang hoạt động ổn định, góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức quản trị, điều hành của NHNN, CIC và BHTG Việt Nam trên nền tảng công nghệ hiện đại và theo thông lệ quốc tế. Với sự cam kết mạnh mẽ của tất cả các bên tham gia triển khai Dự án, ngày 31-12-2017, Dự án FSMIMS đã hoàn thành toàn bộ các hoạt động và đạt được mục tiêu theo Hiệp định tài trợ đã ký giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế.

Tin, ảnh: HỒNG ANH