Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác khoa học và công nghệ

Thứ Năm, 18/10/2018, 18:57:40

NDĐT - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tại Khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ (KH-CN) Việt Nam và Hoa Kỳ (JCM10) diễn ra từ ngày 15 đến 17-10 tại Washington DC, Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác KH-CN trong các lĩnh vực Y tế và Sức khỏe, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, Khoa học bảo tồn, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác khoa học và công nghệ

Phiên chính thức JCM10.

Khóa họp là hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác KH-CN giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại mỗi nước.

Về Khoa học y tế và sức khỏe, hai bên tiếp tục hợp tác thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chương trình an ninh y tế toàn cầu, tăng cường năng lực cho mạng lưới các trung tâm điều hành khẩn cấp, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quốc gia và khu vực; đẩy mạnh thực hiện chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa và mở rộng chương trình để bao gồm các bệnh không lây nhiễm; hợp tác nghiên cứu phòng chống các bệnh không lây nhiễm, nghiên cứu về ung thư, phòng chống tác hại thuốc lá, rượu bia và các chất gây nghiện; hợp tác nghiên cứu và phát triển vắc-xin, chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực y tế biển đảo và y học thảm họa.

Về công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, trong đó ưu tiên các công nghệ mới; thúc đẩy chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực nghiên cứu cho các viện, trường của Việt Nam; đào tạo sau đại học chuyên ngành công nghệ sinh học, đồng thời, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ trong nông nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về khoa học bảo tồn, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống quan trắc rừng nhiệt đới của Việt Nam; đẩy mạnh nghiên cứu độc chất, áp dụng kỹ thuật viễn thám theo dõi môi trường ven biển, hình thành hệ thống quản lý dữ liệu cho vùng Hạ Mekong; đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng các chỉ tiêu tích hợp kinh tế - xã hội và văn hóa - môi trường và kiến thức bản địa trong công tác bảo tồn.

Về đổi mới sáng tạo, hai bên tiếp tục xây dựng hệ sinh thái về đổi mới sáng tạo và học hỏi công nghệ, thiết lập nền tảng học hỏi và nghiên cứu chung; phân tích các hệ thống đổi mới sáng tạo ngành trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về trao đổi và chuyển giao các giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.

HÀ LINH