Hà Nội ba năm liền đứng đầu cả nước về tin học tài chính

Thứ Sáu, 07/04/2017, 14:51:27
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Sở Tài chính Hà Nội vừa được Bộ Tài chính trao giải nhất trong khối các cơ quan tài chính địa phương về chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành tài chính năm 2016 (Giải ICT Index ngành tài chính năm 2016). Đây là năm thứ ba liên tiếp Sở Tài chính Hà Nội đạt được kết quả này.

Năm 2016, Sở tài chính TP Hà Nội đã tích cực triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với việc đăng ký mã số có quan hệ với ngân sách cho tất cả các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành thuộc thành phố. Kết quả triển khai đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 100% hồ sơ đăng ký mã số quan hệ với ngân sách theo hình thức dịch vụ công mức độ 4, bảo đảm đúng thời hạn quy định.

Thực hiện quản lý duy trì hệ thống thư điện tử công vụ của thành phố phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo sở trong trao đổi, giải quyết công việc của các cán bộ, công chức góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc và tăng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Sở TT&TT xây dựng, triển khai, vận hành phần mềm khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư hỗ trợ cho công tác xây dựng dự toán kinh phí phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Phối hợp với Sở TT&TT xây dựng, triển khai, vận hành phần mềm dịch vụ công mức 4 đối với thủ tục đăng ký giá, kê khai giá thuộc phạm vi Sở tài chính quản lý; Phối hợp với Sở TT&TT xây dựng, triển khai phần mềm khai thác dữ liệu dân cư phục vụ công tác hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng trên địa bàn TP Hà Nội.

Công tác bảo mật, an toàn cho hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu ngành tài chính được đầu tư đồng bộ thống nhất từ Sở đến các phòng TCKH quận, huyện. Tính đến hết năm 2016, Sở Tài chính và 100% các phòng TCKH quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội đã được đầu tư, cài đặt hệ thống bảo mật an toàn thông tin. Các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được Sở Tài chính đặc biệt quan tâm, thường xuyên duy trì nâng cấp như Cổng thông tin điện tử Sở, hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống hòm thư công vụ, phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa, phần mềm dịch vụ công trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, giao dịch với Sở Tài chính đơn giản, thuận tiện.

Ngoài ra, Sở cũng chủ động phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong việc triển khai các ứng dụng dùng chung phục vụ công tác chuyên môn. Năm 2016, Sở Tài chính Hà Nội tập trung triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản công, kết quả đã hoàn thành triển khai cho 25 quận huyện, ba sở ngành thuộc thành phố, với tổng số hơn 2.456 đơn vị.

Thực tế cũng cho thấy, trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Tin học và Thống kê tài chính và Ban Chỉ đạo chương trình CNTT thành phố, công tác tin học hóa đã được áp dụng vào tất cả các khâu của công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội. Hệ thống kết cấu hạ tầng CNTT và Hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý được xây dựng và triển đồng bộ tới tất các Phòng ban, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở tài chính và tới tất cả các phòng tài chính quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn TP Hà Nội, dữ liệu được bổ sung, hoàn thiện và được quản lý tập trung tại Sở (kho CSDL ngành tài chính).

Với việc ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu trong công tác quản lý đã tiết kiệm thời gian công sức của cán bộ, góp phần tăng năng xuất lao động, giảm áp lực công việc cho cán bộ tạo động lực thúc đẩy nhanh công tác cải cách hiện đại hóa ngành Tài chính theo chỉ đạo của Bộ tài chính và UBND TP Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp và phục người dân ngày càng tốt hơn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính Hà Nội thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn. Một loạt các ứng dụng dùng chung đã được áp dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý ngân sách, chương trình cấp mã số, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tabmis… Song song với đó là công tác bảo đảm hạ tầng viễn thông đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính đầu tư, nâng cấp và vận hành ổn định từ Sở Tài chính đến các Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã sử dụng phần mềm kế toán xã, nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm quản lý tài sản công. Từ đó giúp cho công tác điều hành về tài chính - ngân sách, tổng hợp thống kê được bảo đảm kịp thời, chính xác.

Thực hiện các kế hoạch của Bộ Tài chính và UBND thành phố, trong thời gian tới, Sở Tài chính Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT thống nhất đến các Phòng TCKH và xã, phường, thị trấn; đầu mối của các đơn vị trong ngành, nâng cấp hạ tầng để Sở đáp ứng yêu cầu là đơn vị tổng hợp của ngành tài chính, góp phần xây dựng nền tài chính điện tử, hướng tới các mục tiêu sau:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thống nhất, đồng bộ, lồng ghép với các đề án, dự án khác do các đơn vị trong ngành Tài chính đang triển khai, bảo đảm tương thích về công nghệ, từ đó kết nối, trao đổi thông tin thông suốt và nhanh chóng.

- Tin học hóa các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, bao gồm việc dùng CNTT để nghiên cứu cải tiến hoặc thiết kế các quy trình nhằm đơn giản hóa và tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc, hướng tới mô hình cơ quan điện tử (Sở Tài chính Hà Nội chính thức áp dụng mô hình cơ quan điện tử bắt đầu từ ngày 24-3-2017).

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. (Sở Tài chính đã thực hiện 100% hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo hình thức dịch vụ công mức 4 đối với thủ tục Đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách. Trong năm 2017, tiếp tục đưa 02 dịch vụ công là Đăng ký giá và Kê khai giá thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo hình thức dịch vụ công mức độ 4).

- Xây dựng các “Kho dữ liệu điện tử về tài chính” phục vụ quản lý, điều hành và phân tích dự báo, gồm việc tạo lập cơ chế thu thập dữ liệu, thông tin tài chính từ các hoạt động chuyên môn, các đơn vị trong ngành tài chính Hà Nội; tổ chức sắp xếp, khai thác và phân tích, hỗ trợ đưa ra các dự báo phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính và HĐND, UBND thành phố.

- Triển khai xây dựng hệ thống thu - chi ngân sách của thành phố Hà Nội thống nhất từ cấp thành phố đến cấp huyện, cấp xã nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành về tài chính ngân sách và công tác tổng hợp báo cáo.

- Triển khai xây dựng hệ thống thu thập thông tin, lấy ý kiến đánh giá của người dân đối với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công tác được giao và việc thực hiện cung ứng các dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính Hà Nội.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng CNTT và hệ thống phần mềm ứng dụng đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách trên địa bàn Thủ đô, cũng như góp phần vào công cuộc cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần NQ 19 và NQ 36a của Chính phủ.

TS NGUYỄN MINH PHONG

Chia sẻ