Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý hành vi bơm tạp chất vào tôm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết xử lý hành vi bơm tạp chất vào tôm

NDĐT - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam. Kết luận nêu rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết xử lý thích đáng các hành vi bơm tạp chất cho vào tôm để trục lợi bất chính. Chính phủ và toàn thể xã hội tuyên chiến với những hành vi này.