Năm 2020, sẽ giải quyết tồn đọng của 12 dự án yếu kém

NDĐT – Sáng 26-5, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2017 ban chỉ đạo đã hoàn thành đề án để xử lý tồn đọng của 12 dự án yếu kém. Mục tiêu đến hết năm 2018 sẽ xử lý cơ bản xong những vấn đề tồn tại lớn của 12 dự án này.