VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Thứ Năm, 19/04/2018, 11:26:50

NDĐT – Ngày 19-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo Lịch nghỉ giao dịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 đến các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp và các nhà đầu tư.

VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Cụ thể: Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29-5-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 Âm lịch), VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ tư, ngày 25-4 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 23, 24-4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 26 và 27-4; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 24-4 sẽ được thanh toán vào ngày 26-4.

Nhân dịp ngày 30-4 và 1-5, VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ hai, ngày 30-4 và thứ ba, ngày 1-5 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 26, 27-4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 2 và 3-5; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 27-4 sẽ được thanh toán vào ngày 2-5.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

HÀ THÀNH