TTCKPS tăng trưởng tốt và ổn định

Thứ Năm, 05/04/2018, 08:49:05

NDĐT – Ngày 5-4, Sở GDCK Hà Nội cho biết, với 59 phiên giao dịch, trong quý 1/2018, thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) tăng trưởng tốt và ổn định.

TTCKPS tăng trưởng tốt và ổn định

Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Quý 1/2018

Tăng/ Giảm QI/2018 so với QIV/2017

1

KLGD

408.709

421.824

519.649

1.350.182

47,4%

Tăng/Giảm so với tháng trước

%

14,29%

3,21%

23,19%

2

Giá trị giao dịch

tỷ đồng

43.376,29

44.669,49

58.081,37

146.127,15

79%

Tăng/Giảm so với tháng trước

%

28,40%

2,98%

30,02%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

10.896

11.461

9.362

Tăng/Giảm so với tháng trước

%

34,90%

5,19%

-18,31%

Trên thị trường luôn duy trì bốn mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong mỗi tháng đều có một mã sản phẩm đáo hạn vào ngày thứ Năm thứ ba của tháng và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế vào ngày giao dịch tiếp theo. Tại thời điểm cuối quý 1/2018, có các hợp đồng đang giao dịch đáo hạn vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9/2018.

Nhìn chung, hoạt động giao dịch tăng trưởng mạnh ở tất cả các chỉ tiêu. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh trong quý 1/2018 đạt 1.350.182 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt hơn 146.127,15 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 22.884 hợp đồng/phiên, tăng 63% so với quý 1V/2017 và gấp 2,1 lần so với khối lượng giao dịch bình quân phiên của năm 2017.

TTCKPS đã chứng tỏ vai trò phòng vệ rủi ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt khi thị trường cơ sở biến động đột ngột. Cụ thể, trong tháng 2, trong hai ngày 5 và 6-2, khi VNIndex giảm tổng cộng hơn 93 điểm, giao dịch trên TTCKPS lại diễn ra sôi động với khối lượng giao dịch vào ngày 6-2 đạt 39.311 hợp đồng tương ứng 3.913,82 tỷ đồng giá trị giao dịch. Ngày 27-2, giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) lần đầu tiên vượt mức 4.000 tỷ đồng, đạt 4.273,52 tỷ đồng tương ứng 38.460 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 135 tài khoản mới. Tính đến ngày 31-3-2018, đã có 25.072 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 1,5 lần so với thời điểm cuối năm 2017 và bằng 1,27% tổng số tài khoản giao dịch của cả TTCK nói chung, trong đó, có 164 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và 126 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản có giao dịch là 5.917 tài khoản (chiếm khoảng 23,3% số tài khoản của TTCKPS).

Hoạt động giao dịch trên TTCKPS trong quý 1/2018 tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98%), nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 1,81%, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 1,59%, các nhà đầu tư tổ chức khác chiếm 0,22% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia giao dịch phái sinh nhiều hơn với tổng khối lượng giao dịch trong quý đạt 4.981 hợp đồng, chiếm 0,18% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, đặc biệt tăng mạnh trong tháng 3, gấp 3 lần so với tháng 1 và gấp 1,3 lần so với tháng 2.

HUY PHƯƠNG