Bia Hà Nội - Kim Bài chính thức giao dịch trên UPCoM

Thứ Năm, 05/04/2018, 03:37:53
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, hôm nay (5-4), hơn 3,9 triệu cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt gần 40 tỷ đồng.

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài

- Mã chứng khoán: BHK

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.986.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết: 39.860.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài tiền thân là CTCP Bia Kim Bài. Trải qua quá trình kinh doanh lương thực từ những năm 1960, đến năm 1990, nhãn hiệu Bia Kim Bài ra đời với dây chuyền sản xuất bia có công suất 2000 lít/ngày và công nghệ sản xuất do Viện Khoa học Việt Nam và Viện Công nghệ thực phẩm giúp đỡ.

Từ năm 2008 đến nay, Công ty được Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) cơ cấu lại vốn điều lệ và đổi tên thành CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài. CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài hiện là đơn vị thành viên của HABECO.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài là sản xuất bia. Công ty trang bị hai dây chuyển sản xuất bia chai, bia hơi với công suất 40 triệu lít/năm.

Nhãn hiệu truyền thống của các sản phẩm bia của Công ty là bia hơi Hà Nội, bia chai Hà Nội Hanover và bia chai HKB. Hệ thống bao tiêu sản phẩm của công ty là các cửa hàng và đại lý các tỉnh phía bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ gồm khu vực Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Sơn La,…

Trong cơ cấu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tỷ trọng doanh thu đến từ bia hơi Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất, thường chiếm hơn ½ tổng doanh thu của Công ty. Đây cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định qua các năm, thường đạt 10-15% qua các năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - 2017

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

48,14

49,90

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

140,89

145,74

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

5,83

6,60

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài

Trong các năm tới, CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động công tác, tăng năng suất máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là khâu bảo hành có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

Ngành bia Việt Nam đang ở trong giai đoạn tăng trưởng nóng với sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp sản xuất nước ngoài cùng sự gia tăng về số lượng nhãn hiệu và sản phẩm. Đây chính là cơ hội để các công ty con, thành viên của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018 – 2019

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

39,86

39,86

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

154,37

159,00

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

6,8

7

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

4,4

4,4

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

17

17

Cổ tức (%)

11

11

Nguồn: CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài

M.K