Giao dịch phái sinh tăng trưởng mạnh cả khối lượng và giá trị

Thứ Bảy, 19/08/2017, 13:27:59

NDĐT – Kể từ ngày khai trương 10-8 đến nay, hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị giao dịch.

Giao dịch phái sinh tăng trưởng mạnh cả khối lượng và giá trị

Sở DGCK Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua đã có 9.422 hợp đồng được giao dịch với giá trị tương ứng đạt xấp xỉ 704,6 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 1.884 hợp đồng/ngày và giá trị giao dịch đạt 140,92 tỷ đồng/phiên.

Trong tuần thứ hai kể từ khi khai trương thị trường, có một mã hợp đồng tháng hiện tại là VN30F1708 đáo hạn ngày 17-8-2017 và một mã hợp đồng mới là VN30F1710 (đáo hạn tháng 10/2017) niêm yết ngày 18-8-2017.

Tính từ thời điểm khai trương thị trường chứng khoán phái sinh đến nay, nhà đầu tư đã thực hiện giao dịch 10.524 hợp đồng, giá trị giao dịch tương ứng (theo quy mô hợp đồng) 787 tỷ đồng. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, khối lượng hợp đồng mở là 1.356 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch toàn thị trường (từ ngày 14 đến 18-8-2017)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

14/08

15/08

16/08

17/08

18/08

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

898

1.277

1.945

2.384

2.918

2

Giá trị giao dịch

Triệu đồng

67.205,87

95.826,92

145.761,62

178.832,2

216,97

3

Khối lượng hợp đồng đang lưu hành (OI)

Hợp đồng

535

793

1.009

1.054

1.356

X.B