"Các nhà đầu tư, công chúng hãy đừng tin vào những tin đồn thất thiệt"

Thứ Ba, 08/08/2017, 21:45:37

NDĐT – Sáng 10-8, thị trường chứng khoán phái sinh, một trong ba trụ cột chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức đi vào vận hành, với sản phẩm phái sinh đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu VN30-Index.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành chứng khoán.

Tại buổi lễ khai trương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá: “Việc chính thức đi vào vận hành TTCKPS là một dấu son tươi thắm trong lịch sử phát triển của TTCK Việt Nam”. Sau khi thị trường cổ phiếu được khai trương vào năm 2000 và thị trường trái phiếu chuyên biệt vào năm 2007, đến nay chúng ta đã có thêm thị trường mới, sản phẩm mới là TTCKPS – một trong ba trụ cột của cấu trúc thị trường chứng khoán hiện đại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, theo thông lệ thế giới từ khi có TTCK cơ sở đến khi có TTCKPS thường phải mất 30 năm. Như vậy từ khi Việt Nam có TTCK cơ sở cho đến TTCKPS, chúng ta đã đi hết 17 năm, chúng ta đã đi trước thời gian đến 13 năm.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là chăm lo phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán trở thành công cụ quan trọng trong huy động vốn cho phát triển, đặc biệt là vốn trung và dài hạn. Chúng ta cũng chủ trương phát triển thị trường vốn và thị trường tiền tệ cân bằng hơn. Cho đến nay, quy mô phát triển thị trường của chúng ta hết sức nhanh chóng, quy mô của thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã đạt hơn 80% GDP, trong đó thị trường cổ phiếu là 57% GDP. Và chúng ta đã đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất đến năm 2020, tổng quy mô của TTCK Việt Nam đạt 110% GDP, tức là tương đương với tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế vào thời điểm hiện nay, nhằm cân bằng hơn giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu cấm chuông khai trương thị trường chứng khoán phái sinh.

Để đạt được mục tiêu đó và để vận hành TTCKPS an toàn và hiệu quả, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính, UBCKNN, cộng đồng doanh nghiệp và công chúng:

Thứ nhất, cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về chứng khoán và TTCK Việt Nam, ngày càng phù hợp với điều kiện Việt Nam và các thông lệ quốc tế, trong đó tập trung xây dựng chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Trình Chính phủ phương án cụ thể hợp nhất hai sở GDCK theo nguyên tắc “một sở, hai sàn”, nhằm tạo điều kiện nhất tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính, UBCKNN cũng sớm khẩn trương xây dựng trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, trong đó cần ưu tiên xây dựng các cơ sở pháp lý quy định ngay trong luật này, tiếp tục xây dựng bổ sung và hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho thị trường nói chung và TTCKPS có điều kiện hoạt động.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát và công bố thông tin trên TTCK nói chung và TTCKPS nói riêng, bảo đảm khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm cho nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Trích phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Các nhà đầu tư, công chúng hãy đừng tin vào những tin đồn thất thiệt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cam kết sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, UBCKNN điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, điều hành TTCK nói chung và TTCKPS nói riêng một cách công khai và minh bạch. Cuối cùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi các thành viên thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hãy tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN, “chứ đừng tin vào những tin đồn thất thiệt, không có căn cứ, nhằm trục lợi”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Sau khi xuất hiện tin đồn thất thiệt về ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV bị bắt, thị trường chứng khoán ngày hôm qua 9-8 đã mất khoảng hai tỷ USD.

XUÂN BÁCH