Thêm ba công ty chứng khoán được giao dịch phái sinh

NDĐT - Ngày 5-6, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP chứng khoán VNDirect và CTCP chứng khoán Bản Việt. (05/06/2017)

TIN BÀI KHÁC

Hoàn tất hệ thống pháp quy, sẵn sàng mở cửa thị trường chứng khoán phái sinh

  03/04/2017
NDĐT - Ngày 24-3-2017, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ban hành Quy chế thành viên TTCKPS tại HNX, quy định cụ thể về yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch CKPS và hồ sơ thủ tục đăng ký làm thành viên TTCKPS. Với việc ban hành Quy chế này, hệ thống văn bản pháp quy về thành viên thị trường về cơ bản đã hoàn tất để chuẩn bị cho ngày mở cửa TTCKPS. 

Năm 2016, mở thị trường chứng khoán phái sinh

  05/08/2015
NDĐT - Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) trong quý III-IV/2016. 
Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: