Giao dịch phái sinh chủ yếu là cá nhân trong nước

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, giao dịch phái sinh trong tháng 11 vẫn chủ yếu là các cá nhân trong nước. Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm dưới 1% khối lượng giao dịch toàn thị trường. (04/12/2018)

TIN BÀI KHÁC