VSD thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết Nguyên đán 2018

Thứ Ba, 06/02/2018, 04:25:56
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 6-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết Nguyên đán 2018 đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ và nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29-5-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ tư, ngày 14-2 (ngày 29 Tết) đến hết thứ ba, ngày 20-2 (mồng 5 Tết), trong đó thứ hai ngày 19-2 và thứ ba ngày 20-2 (nghỉ bù theo Luật Lao động).

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 12, 13-2 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 21, 22-2; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 13-2 sẽ được thanh toán vào ngày 21-2.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T

Chia sẻ