114 mã không đủ điều kiện ký quỹ trên HNX quý I-2018

Thứ Sáu, 12/01/2018, 03:03:16
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HXN) vừa công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I-2018, cụ thể như sau:

TT

MCK

Tên Công ty

Ngày thông báo

Lý do

Ghi chú

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

2

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

5/1/18

Chậm CBTT BCTC bán niên soát xét 2017 quá 05 ngày làm việc

3

AMV

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

4

API

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

5

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

6

BCC

CTCP Xi măng Bỉm Sơn

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

7

BED

CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

8

BHT

CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

9

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

10

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

11

BTW

CTCP Cấp nước Bến Thành

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

12

CAG

CTCP Cảng An Giang

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

13

CCM

CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

5/1/18

Chậm CBTT BCTC bán niên soát xét 2017 quá 05 ngày làm việc

14

CET

CTCP Tech - Vina

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

15

CIA

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

16

CMC

CTCP Đầu tư CMC

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

17

CMI

CTCP CMISTONE Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

18

CT6

CTCP Công trình 6

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

19

CTA

CTCP Vinavico

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

20

CTC

CTCP Gia Lai CTC

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

21

CTX

Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

22

CVN

CTCP VINAM

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

23

DBC

CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

24

DCS

CTCP Tập Đoàn Đại Châu

5/1/18

BCTC bán niên soát xét năm 2017 có LNST 6 tháng đầu năm 2017 là số âm và ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

25

DLR

CTCP Địa ốc Đà Lạt

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

26

DNM

Tổng CTCP Y tế DANAMECO

5/1/18

TCNY vi phạm pháp luật về thuế, thuộc trường hợp theo quy định tại Quyết định 1205/QĐ-UBCKNN ngày 27/12/2017

27

DP3

CTCP Dược phẩm Trung ương 3

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

28

DS3

CTCP Quản lý Đường sông số 3

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

29

DTD

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

30

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

31

EID

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

32

FDT

CTCP Fiditour

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

33

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

34

GKM

CTCP Gạch Khang Minh

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

35

HAT

CTCP Thương mại Bia Hà Nội

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

36

HBE

CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

5/1/18

Chậm CBTT BCTC bán niên soát xét 2017 quá 05 ngày làm việc

37

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

38

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

39

HKT

CTCP Chè Hiệp Khánh

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

40

HNM

CTCP Sữa Hà Nội

5/1/18

Chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch

41

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

42

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

43

KHB

CTCP Khoáng sản Hòa Bình

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

44

KHL

CTCP Khoảng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

45

KHS

CTCP Kiên Hùng

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

46

KSD

CTCP Đầu tư DNA

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

47

KSK

CTCP Khoáng sản luyện kim màu

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

48

L44

CTCP Lilama 45.4

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

49

LCS

CTCP Licogi 166

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

50

LM7

CTCP Lilama 7

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

51

LTC

CTCP Điện nhẹ viễn thông

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

52

LUT

CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

53

MEL

CTCP Thép Mê Lin

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

54

MIM

CTCP Khoáng sản và Cơ khí

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

55

MKV

CTCP Dược Thú Y Cai Lậy

5/1/18

Chậm CBTT BCTC bán niên soát xét 2017 quá 05 ngày làm việc và LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

56

MLS

CTCP Chăn nuôi - Mitraco

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

57

MNC

CTCP Mai Linh miền Trung

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

58

MPT

CTCP May Phú Thành

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

59

NBW

CTCP Cấp nước Nhà Bè

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

60

NDF

CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

61

NSH

CTCP Nhôm Sông Hồng

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

62

NST

CTCP Ngân Sơn

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

63

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

64

ORS

CTCP Chứng khoán Phương Đông

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

65

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

66

PCN

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

67

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

68

PGT

CTCP PGT Holdings

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

69

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

5/1/18

BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

70

PIV

CTCP PIV

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

71

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

72

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

73

PV2

CTCP Đầu tư PV2

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

74

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

75

PVV

CTCP Vinaconex 39

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

76

PVX

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

77

PXA

CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

78

QNC

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

79

QST

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

80

S74

CTCP Sông Đà 7.04

5/1/18

BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

81

SAP

CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

82

SCJ

CTCP Xi măng Sài Sơn

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

83

SCL

CTCP Sông Đà Cao Cường

5/1/18

BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 là số âm

84

SD2

CTCP Sông Đà 2

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

85

SD7

CTCP Sông Đà 7

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

86

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

87

SDD

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

88

SDE

CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

89

SDP

CTCP SDP

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

90

SGO

CTCP Dầu thực vật Sài Gòn

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

91

SIC

CTCP ANI

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

92

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

93

SRA

CTCP SARA Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

94

STP

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

95

SVN

CTCP SOLAVINA

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm và TCPH có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

96

TAG

CTCP Thế giới số Trần Anh

5/1/18

LNST cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/9/2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/9/2017 của Công ty tại BCTC soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/9/2017 là số âm

97

TFC

CTCP Trang

5/1/18

Chậm CBTT BCTC bán niên soát xét 2017 quá 05 ngày làm việc

98

TH1

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

99

TMB

CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

100

TPP

CTCP Nhựa Tân Phú

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

101

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

102

TTZ

CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

5/1/18

LNST 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

103

V21

CTCP Vinaconex 21

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

104

VC2

CTCP xây dựng số 2

5/1/18

Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

105

VCR

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

106

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

107

VGP

CTCP Cảng Rau Quả

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

108

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

109

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

110

VNF

CTCP Vinafreight

5/1/18

TCNY vi phạm pháp luật về thuế, thuộc trường hợp theo quy định tại Quyết định 1205/QĐ-UBCKNN ngày 27/12/2017

111

VPI

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

112

VSM

CTCP Container Miền Trung

5/1/18

thời gian niêm yết dưới 06 tháng

113

VTL

CTCP Vang Thăng Long

5/1/18

LNST từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/9/2017 và LNST chưa phân phối tại ngày 30/9/2017 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2017 là số âm

114

VTS

CTCP Viglacera Từ Sơn

5/1/18

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

M.K

Chia sẻ