Thêm 447 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Bảy, 06/01/2018, 01:36:32
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa.

NDĐT – Ngày 6-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tháng 12-2017, VSD đã cấp thêm mã số giao dịch chứng khoán cho 447 nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể: Trong tháng 12-2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 447 nhà đầu tư nước ngoài (28 tổ chức và 419 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 33 nhà đầu tư nước ngoài (sáu tổ chức và 27 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, trong năm 2017, VSD đã cấp 3.277 mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) gồm: 2.856 cá nhân và 421 tổ chức. Hủy 30 MSGDCK cho NĐTNN (bảy cá nhân và 23 tổ chức).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.506 mã (19.956 cá nhân và 3.550 tổ chức).

H.T

Chia sẻ