Ban hành quyết định sửa đổi Quy chế thành viên lưu ký

Thứ Ba, 02/01/2018, 07:31:34
 Font Size:     |        Print

NDĐT – Ngày 2-1, Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đã ban hành Quyết định sửa đổi quy chế thành viên lưu ký.

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 29-12-2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-VSD sửa đổi Quy chế Thành viên lưu ký ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13-3-2015 của VSD.

H.T

Chia sẻ