Hủy đăng ký chứng khoán Công ty CP Bourbon Bến Lức

Thứ Tư, 11/10/2017, 03:24:49
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 11-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức (mã BBL).

Cụ thể:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức

Mã chứng khoán: BBL

Mã ISIN: VN000000BBL7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 14.800.000 cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 148.000.000.000 đồng

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 23-10-2017

- Ngày VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán BBL để hủy đăng ký: 17-10-2017.

- Kể từ ngày 16-10-2017, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ký gửi, rút, chuyển khoản và chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán BBL.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán BBL trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử (mã báo cáo CA001) với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15 giờ ngày 19-10-2017.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận để VSD thực hiện chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán BBL cho tổ chức phát hành. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Kể từ ngày 23-10-2017, mã chứng khoán BBL, mã ISIN VN000000BBL7 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu BBL nêu trên.

VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán BBL đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán BBL lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 23-10-2017 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan liên hệ với tổ chức phát hành để làm thủ tục cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

H.T

Chia sẻ