Hơn 11 nghìn tỷ đồng "đổ vào" TPCP

Thứ Hai, 02/04/2018, 07:59:39

NDĐT – Ngày 2-4, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 3, HNX đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.028 tỷ đồng trái phiếu, tăng 10% so với tháng 2/2018.

Hơn 11 nghìn tỷ đồng

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 3 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 62,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 2 gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,93-2,97%/năm, 7 năm là 3,4%/năm, 15 năm là 4,40%/năm, 20 năm là 5,10%/năm, 30 năm trong khoảng 5,39-5,42%/năm.

So với tháng 2/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên kỳ hạn 5 năm (giảm 0,08%/năm), 15 năm (giảm 0,12%/năm), giữ nguyên tại kỳ hạn 7 năm.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

2

3,950,000,000,000

13,750,000,000,000

3,950,000,000,000

2.87 - 4

2.93 - 2.97

2

7 Năm

1

1,500,000,000,000

3,950,000,000,000

900,000,000,000

3.35 - 4.8

3.4 - 3.4

3

10 Năm

2

2,500,000,000,000

6,600,000,000,000

0

4.05 - 4.8

0 - 0

4

15 Năm

2

2,500,000,000,000

4,700,000,000,000

50,000,000,000

4.4 - 5.2

4.4 - 4.4

5

20 Năm

2

3,600,000,000,000

7,360,000,000,000

3,065,000,000,000

4.8 - 6.2

5.1 - 5.1

6

30 Năm

2

3,600,000,000,000

5,863,000,000,000

3,063,000,000,000

5.19 - 6

5.39 - 5.42

Tổng

11

17,650,000,000,000

42,223,000,000,000

11,028,000,000,000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 3/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng, tăng 65% về giá trị so với tháng 2/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,42 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 148,8 nghìn tỷ đồng, tăng 77,5% về giá trị so với tháng 2/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN đạt 0 đồng, giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 346 tỷ đồng.

XUÂN VIỆT