Lãi suất giảm, TPCP vẫn hấp dẫn nhà đầu tư

Thứ Sáu, 01/09/2017, 02:58:57
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 1-9, Sở GDCK Hà Nội cho biết, bất chấp lãi suất có xu hướng giảm, trái phiếu Chính phủ vẫn thu hút hơn 3,17 nghìn tỷ đồng đầu tư trong tháng 8. Trên thị trường thứ cấp, hoạt động mua đi bán lại (repo) hết sức sôi động.

Trong tháng 8, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.179 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, giảm 79% so với tháng 7/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 24,4%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,60%/năm, 7 năm là 4,80%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 6,10%/năm.

So với tháng 7/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng giảm: 5 năm giảm 0,12%/năm, 7 năm giảm 0,15%/năm, 10 năm giữ nguyên, 15 năm giữ nguyên, 30 năm giảm 0,12%/năm.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị

gọi thầu

Giá trị

đăng ký

Giá trị

trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

3.000.000.000.000

9.184.000.000.000

300.000.000.000

4,6 - 5,3

4,6 - 4,6

2

7 Năm

3

2.000.000.000.000

7.113.000.000.000

1.000.000.000.000

4,75 - 5,9

4,8 - 4,8

3

10 Năm

3

2.500.000.000.000

3.233.000.000.000

900.000.000.000

5,28 - 6,3

5,38 - 5,38

4

15 Năm

3

2.500.000.000.000

3.385.000.000.000

800.000.000.000

5,6 - 6,7

5,75 - 5,75

5

20 Năm

2

1.500.000.000.000

1.102.000.000.000

0

6,0 - 6,4

0 - 0

6

30 Năm

2

1.500.000.000.000

1.631.000.000.000

179.000.000.000

6,1 - 6,7

6,1 - 6,1

Tổng

17

13.000.000.000.000

25.648.000.000.000

3.179.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 902,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 99,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10,3% về giá trị so với tháng 7/2017. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1.186 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 119 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% về giá trị so với tháng 7/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 98,9 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN.

XUÂN VIỆT

Chia sẻ