Thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 7:

Huy động hơn 15,1 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu, giá trị giao dịch thứ cấp đạt hơn 207 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 01/08/2017, 08:41:02
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Tháng 7-2017, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.170 tỷ đồng trái phiếu (tất cả đều do Kho bạc Nhà nước phát hành), giảm 32% so tháng 6-2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so giá trị gọi thầu đạt 92,5%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,48-4,90%/năm, 7 năm trong khoảng 4,95-5,19%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm trong khoảng 5,75-6,25%/năm, 20 năm trong khoảng 5,82-6,55%/năm, 30 năm trong khoảng 6,22-6,65%/năm.

So tháng 6-2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm giảm 0,42%/năm, 7 năm giảm 0,25%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 15 năm giảm 0,55%/năm, 20 năm giảm 0,85%/năm, 30 năm giảm 0,88%/năm.

TT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS
trúng thầu
(%/Năm)

1

5 Năm

4

4,300,000,000,000

18,934,000,000,000

3,300,000,000,000

4.2 - 5.4

4.48 - 4.90

2

7 Năm

2

2,300,000,000,000

7,752,000,000,000

2,300,000,000,000

4.9 - 5.6

4.95 - 5.19

3

10 Năm

1

1,000,000,000,000

3,101,000,000,000

1,000,000,000,000

5.35 - 6

5.38 - 5.38

4

15 Năm

2

2,600,000,000,000

10,562,000,000,000

2,600,000,000,000

5.7 - 6.8

5.75 - 6.25

5

20 Năm

3

3,900,000,000,000

11,495,700,000,000

3,700,000,000,000

5.8 - 7.1

5.82 - 6.55

6

30 Năm

2

2,300,000,000,000

5,586,000,000,000

2,270,000,000,000

6.1 - 7.6

6.22 - 6.65

Tổng

14

16,400,000,000,000

57,430,700,000,000

15,170,000,000,000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1.020 triệu trái phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 109,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% về giá trị so tháng 6-2017. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 988 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 98,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,42% về giá trị so tháng 6-2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch repo của NĐTNN đạt hơn 216 tỷ đồng.

M.K

Chia sẻ