Thêm gần 7.000 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

Thêm gần 7.000 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 26-4 đã huy động được 6.933 tỷ đồng. (27/04/2017)

TIN BÀI KHÁC:

Thêm 5.167 tỷ đồng “đổ” vào trái phiếu Chính phủ

  30/03/2017
NDĐT - Ngày 30-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 29-3 đã huy động được 5.167 tỷ đồng. 

Đấu thầu thành công 980 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  27/03/2017
NDĐT - Ngày 27-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành và huy động được 980 tỷ đồng. 

Thêm 4.450 tỷ đồng đầu tư trái phiếu kho bạc

  22/03/2017
NDĐT - Ngày 22-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm và 30 năm, mỗi loại gọi thầu 2.000 tỷ đồng. 

Trái phiếu NHCSXH hút thêm 900 tỷ đồng

  20/03/2017
NDĐT - Ngày 20-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành đã huy động được 900 tỷ đồng. 

Thêm 7.586 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

  15/03/2017
NDĐT - Ngày 15-3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy đông được 1.586 tỷ đồng.  

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  13/03/2017
NDĐT - Ngày 13-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng gồm ba loại kỳ hạn: 5 năm (300 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).  

Thêm 6.010 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

  08/03/2017
NDĐT - Ngày 8-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho bốn loại kỳ hạn: năm năm (1.000 tỷ đồng), bảy năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).  

Huy động thành công 920 tỷ đồng trái phiếu NHCSXH

  08/03/2017
NDĐT – Ngày 8-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành ngày 6-3 đã huy động được 920 tỷ đồng. 

Gần 26 nghìn tỷ đồng “đổ vào” trái phiếu Chính phủ trong tháng 2

  07/03/2017
NDĐT – Trong tháng 2/2017, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được 25.927,1593 tỷ đồng trái phiếu, tăng 96,7% so với tháng 1/2017. 

Cổ phiếu tích cực, trái phiếu sôi động, khối ngoại mua ròng

  05/03/2017
NDĐT - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định, trái với không khí trầm lắng cuối năm 2016, thị trường trái phiếu chính phủ hai tháng đầu năm 2017 khá sôi động.  

Huy động 6.375 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

  03/03/2017
NDĐT - Ngày 3-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 3-3-2017 với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho bốn loại kỳ hạn: năm năm (2.000 tỷ đồng), bảy năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).  

Đấu thầu thành công 5.992 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

  22/02/2017
NDĐT - Ngày 22-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: năm năm (2.000 tỷ đồng), bảy năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.500 tỷ đồng). 

Huy động thành công 1.550 tỷ đồng trái phiếu VDB

  21/02/2017
NDĐT - Ngày 21-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành với khối lượng gọi thầu 1.550 tỷ đồng cho hai loại kỳ hạn 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (550 tỷ đồng).  

Thêm 4.070 tỷ đồng đầu tư trái phiếu Chính phủ

  16/02/2017
NDĐT - Ngày 15-2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng). 
Chỉ số thị trường sàn HNX:
Chỉ số thị trường sàn HOSE: