TPCP dài hạn hút gần 4.000 tỷ đồng đầu tư

NDĐT – Ngày 9-8, Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 8-8 đã huy động được 3.950 tỷ đồng. (09/08/2018)

TIN BÀI KHÁC

3.510 tỷ đồng tiếp tục đổ vào TPCP

  12/07/2018
NDĐT – Ngày 11-7, Sở GDCK HàNội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 11-7 đã huy động được tổng cộng 3.510 tỷ đồng. 

Hơn 16,9 nghìn tỷ đồng "rót vào" TPCP trong tháng 6

  02/07/2018
NDĐT – Ngày 2-7, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 6, Sở đã tổ chức 30 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 16.940 tỷ đồng trái phiếu, tăng 51,5% so với tháng 5/2018. 

Nửa năm, đã có hơn 74 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP

  27/06/2018
NDĐT - Ngày 27-6, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động được 4.400 tỷ đồng. Như vậy tính từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 74.581 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX. 

Trái phiếu chính phủ thu hút 4.300 tỷ đồng đầu tư

  21/06/2018
NDĐT – Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 20-6 đã huy động được 4.300 tỷ đồng. 

Thêm 4.200 tỷ đồng “đổ vào” trái phiếu Chính phủ

  14/06/2018
NDĐT – Ngày 13-6, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phá thành và huy động được 4.200 tỷ đồng. 

Hơn 11 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 5

  01/06/2018
NDĐT – Ngày 1-6, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2018, đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so với tháng 4/2018. 

Đấu thầu thành công 1.615 tỷ đồng TPCP

  24/05/2018
NDĐT - Ngày 24-5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 23-5 đã huy động được tổng cộng 1.615 tỷ đồng. 

Gần 4.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

  16/05/2018
NDĐT - Ngày 16-5, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được tổng cộng 3.980 tỷ đồng.  

Bán thành công 3.474 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

  10/05/2018
NDĐT – Ngày 10-5, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9-5 đã huy động được 3.474 tỷ đồng.  

Trái phiếu chính phủ “hút” 2.109 tỷ đồng đầu tư

  02/05/2018
NDĐT - Ngày 2-5, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, với kết quả huy động được 2.109 tỷ đồng. 

Trái phiếu Chính phủ thu hút thêm 1.350 tỷ đồng đầu tư

  19/04/2018
NDĐT – Ngày 19-4, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 18-4-2018 đã huy động được tổng cộng 1.350 tỷ đồng. 

Giao dịch repo TPCP tăng mạnh

  13/04/2018
NDĐT - Trong những tháng gần đây, giao dịch repo đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong tháng 3/2018, giao dịch repo đã vượt lên chiếm tới 54,93% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.