UBCKNN triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

Thứ Năm, 12/07/2018, 14:42:23

NDĐT - Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 11-7, UBCKNN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính: Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Pháp chế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Văn phòng Bộ….; Ban lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

UBCKNN triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018 của UBCKNN. UBCKNN đã chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý; triển khai các giải pháp hỗ trợ thị trường, triển khai các bước nhằm tái cấu trúc thị trường chứng khoán; tăng cường quản lý giám sát nhằm đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của thị trường chứng khoán, hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh.

Tình hình thị trường chứng khoán sáu tháng đầu năm 2018, mặc dù thị trường chứng khoán thế giới có nhiều biến động nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đạt được một số kết quả nhất định.

Trong sáu tháng cuối năm, UBCKNN tập trung một số trọng tâm công việc như sau: Hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát; Tiếp tục phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán; Phát triển cơ sở, hạ tầng công nghệ; Nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác sáu tháng cuối năm của UBCKNN.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trên cơ sở báo cáo, căn cứ vào chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2018 của Ủy ban đề nghị Ủy ban tiếp tục cụ thể hóa các chương trình công tác của mình trong sáu tháng cuối năm để chủ động triển khai hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cũng chỉ đạo Ủy ban cần tập trung triển khai vào một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật cho hoạt động của thị trường tập trung vào một số chính sách lớn sau: (i) về đề án xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi cần đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán theo hướng giải quyết các vướng mắc hiện hành với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường; nâng cao chất lượng quản trị công ty; công bố thông tin; tạo cơ chế xử lý CTCK hoạt động kém hiệu quả và thúc đẩy tổ chức kinh doanh chứng khoán phát triển; bổ sung cơ chế bảo vệ nhà đầu tư; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường; (ii) Về Đề án Kế hoạch Tái cấu trúc TTCK giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2025 đây là Đề án quan trọng UBCKNN cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để nhanh chóng hoàn thiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; (iii) về đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam, UBCKNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ sớm hoàn thiện Đề án thành lập SGDCK Việt Nam.

Thứ hai, đối với thị trường cổ phiếu, UBCKNN cần tập trung các nội dung: rà soát, củng cố công tác xét duyệt hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng,hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Cùng các SGDCK củng cố công tác xét duyệt hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch để tăng cường chất lượng hàng hóa cho thị trường; Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là giám sát quá trình tăng vốn và sử dụng vốn trước khi đăng ký giao dịch và niêm yết; giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty; Phối hợp chặt chẽ Cục TCDN và các đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt chương trình cổ phần hóa và thoái vốn theo Nghị định 126 và Nghị định 32; gắn công tác cổ phần hóa và thoái vốn với việc niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. UBCKNN sớm trình Bộ dự thảo Thông tư hướng dẫn phương thức dựng sổ.

Thứ ba, về TTCK phái sinh: UBCKNN chủ trì phối hợp HNX và VSD hoàn tất báo cáo tổng thể tình hình triển khai thị trường sau 1 năm đi vào vận hành, báo cáo Bộ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được, những vướng mắc còn tồn tại và kiến nghị chính sách; Phối hợp với Cục quản lý giá ban hành ngay các Thông tư về giá dịch vụ áp dụng cho các hoạt động trên TTCKPS; chỉ đạo các SGDCK nghiên cứu rà soát chỉ số VN30 theo hướng hoàn thiện và giảm tác động tiêu cực liên thị trường;Tiếp tục nghiên cứu để sớm đưa vào giao dịch các sản phẩm dựa trên các chỉ số khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm trên TTPS; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế cho phép các NHTM tham gia đầu tư, kinh doanh, cung cấp dịch vụ đối với sản phẩm Hợp đồng tương lai TPCP; phấn đấu đưa HĐTL TPCP vào vận hành vào cuối quý III hoặc đầu quý IV-2018.

Thứ tư, đối với sản phẩm CW (Covered Warrant – Chứng quyền có bảo đảm) UBCK tiếp tục cùng với HOSE và VSD hoàn thiện để sẵn sàng đưa sản phẩm vào giao dịch.

Thứ năm, về thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Vụ tài chính ngân hàng về mô hình tổ chức, giao cho các Sở GDCK và VSD tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị để đưa thị trường vào hoạt động trong nửa đầu 2019.

Thứ sáu, tiếp tục tái cấu trúc các CTCK và công ty QLQ, UBCKNN tiến hành phân loại các CTCK, CTQLQ theo chất lượng tài chính và khả năng cung cấp dịch vụ để đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc CTCK và CTQLQ.

Thứ bảy, về công tác giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trên TTCK, UBCKNN cần tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là chú trọng triển khai các đoàn kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường; Các SGDCK Hà Nội, SGDCK TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường vai trò giám sát nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đảm bảo tính công khai, minh bạch của TTCK.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng, khẳng định quyết tâm của UBCKNN sẽ phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong sáu tháng cuối năm 2018 nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường bền vững.

M.K