VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2-9

Thứ Ba, 28/08/2018, 10:44:15
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 28-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đến các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp, nhà đầu tư Lịch nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2-9.

Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29-5-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc như sau:

VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ hai, ngày 3-9-2018 (nghỉ bù theo Luật Lao động).

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 30-8-2018 và 31-8-2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4, 5-9-2018; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 31-8-2018 sẽ được thanh toán vào ngày 4-9-2018.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T

Chia sẻ