Nửa năm, đã có hơn 74 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP

Thứ Tư, 27/06/2018, 17:34:45
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 27-6, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành đã huy động được 4.400 tỷ đồng. Như vậy tính từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 74.581 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,37%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-6-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,37%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-6-2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có một thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,70%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có ba thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-6-2018).

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ