Thêm 451 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Ba, 06/03/2018, 02:26:08
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 6-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 2-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 451 nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể: Trong tháng 2-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 451 nhà đầu tư nước ngoài gồm: 30 tổ chức và 421 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 27 nhà đầu tư nước ngoài (10 tổ chức và 17 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 24.612 mã (3.636 tổ chức và 20.976 cá nhân).

H.T

Chia sẻ