Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Sáu, 02/03/2018, 02:18:02
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn được cấp mã chứng khoán ESL.

NDĐT – Ngày 2-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mới mã chứng khoán cho hai Công ty cổ phần: Tiếp vận Đông Sài Gòn và Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Mã mới ESL

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 09/2018/GCNCP-VSD ngày 28-2-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn

Trụ sở chính: 938/180 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ: 652.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn

Mã chứng khoán: ESL

Mã ISIN: VN000000ESL5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 65.200.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 652.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn đăng ký giao dịch cổ phiếu ESL trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu ESL được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (tiền thân là Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn - SaiGon IPD) được thành lập năm 1989.

Lĩnh vực hoạt động của công ty: Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng và phát triển hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, khu đô thị mới tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác; Cung cấp các dịch vụ liên quan cho khu chế xuất, khu công nghiệp; Kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ liên quan đến vận tải biển (như môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, bốc dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa)…

Mã mới ILS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 10/2018/GCNCP-VSD ngày 28-2-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Trụ sở chính: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Mã chứng khoán: ILS

Mã ISIN: VN000000ILS6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 36.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 360.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-3-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế đăng ký giao dịch cổ phiếu ILS tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu ILS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H.T

Chia sẻ