Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM và VJC

Thứ Sáu, 13/10/2017, 04:04:30
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 13-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của hai Công ty cổ phần: Thủy điện Hương Sơn (mã GSM) và Hàng không Vietjet (mã VJC) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9-9-2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu GSM và hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu GSM (theo danh sách đính kèm).

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Tổng Công ty Sông Đà

Nguyễn Khắc Hiệp

18.000

2

Lê Tấn Trường

10.000

3

Đỗ Văn Sang

20.000

4

Nguyễn Tuế Loan

4.000

5

Nguyễn Văn Lẫm

5.000

6

Lê Văn Thức

3.000

7

Trần Đức Biển

10.000

8

Hoàng Thị Vân Anh

3.000

9

Phạm Thúy Hà

7.300

10

Lã Mộng Dần

17.000

11

Huỳnh Ngọc Tuấn

6.500

Tổng cộng

103.800

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-10-2017.

Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn là dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Hương Sơn 1, chính thức đi vào vận hành phát điện thương mại vào tháng 1-2011. Ngày 19-11-2014, công ty hoàn thiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo Quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất truyền tải và phân phối điện; xây dựng nhà các loại; tư vấn thiết kế dự án...

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VJC

Căn cứ công văn số 6597/UBCK-PTTT ngày 5-10-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu VJC và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VJC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo thực hiện chuyển quyền sở hữu từ Công ty cổ phần Đầu tư BI VI sang Asia Value Investment Limited như sau:

Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu: 1.611.914 cổ phiếu VJC.

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-10-2017.

HÀ THÀNH

Chia sẻ